Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (versie december 2021)

Het document bevat het definitieve handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van december 2021.

Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (versie december 2021) (PDF | 18 pagina's | 762 kB)