3e voortgangsrapportage PFAS Zeeland van de PFAS coördinatoren

3e voortgangsrapportage over de aanpak van de PFAS-problematiek in Zeeland van de PFAS coördinatoren. De 2 coördinatoren rapporteren over de stand van zaken van de verschillende acties en onderzoeken.