Beslisnota bij Kamerbrief transitie van de Landelijke Eenheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief transitie van de Landelijke Eenheid (PDF | 6 pagina's | 411 kB)