Beslisnota bij Kamerbrief over sterkteverdeling en capaciteit politie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over sterkteverdeling en capaciteit politie (PDF | 2 pagina's | 140 kB)