Beslisnota bij Kamerbrief over analyse Landsadvocaat online aangejaagde ordeverstoringen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

TK Beslisnota bij Analyse Landsadvocaat naar huidige wettelijke bevoegdheden online aangejaagde ordeverstoringen