Beslisnota bij Kamerbrief over de beveiliging van Joodse objecten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

TK beslisnota bij Verzoek van de leden De Roon en Wilders PVV inzake de beveiliging van Joodse objecten