Beslisnota bij Beleidsbrief BOD-en 2024 tot 2027

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Beleidsbrief BOD-en 2024 tot 2027