Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit wijziging Besluit beheer politie inrichting Landelijke meldkamer samenwerking

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit wijziging Besluit beheer politie inrichting Landelijke meldkamer samenwerking