Beslisnota bij Kamerbrief bij WODC rapport over onderzoek naar voetbal gerelateerd wangedrag

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij WODC rapport over onderzoek naar voetbal gerelateerd wangedrag