Sporten en bewegen zijn goed voor de lichamelijke en mentale gezondheid en de sociale contacten. Maar er zijn nog te weinig mensen die genoeg bewegen of sporten. De Rijksoverheid wil mensen stimuleren meer te sporten en bewegen.

Kabinet Rutte III: Sport bevordert de gezondheid en brengt plezier, trots en saamhorigheid

Het kabinet wil de sport financieel en organisatorisch versterken. Bijvoorbeeld door een sportakkoord te sluiten met sportbonden, sportverenigingen, sporters met een beperking, en gemeenten. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.