Waar kan ik een melding doen van geweld of overlast in de sport?

Er zijn 3 meldpunten waar u een melding kunt doen van geweld of overlast in de sport. U kunt bij de meldpunten ook terecht met vragen.

Vertrouwenspunt Sport

Heeft u een vraag of melding van (vermoedelijke) overtredingen van regels? Dan kunt u contact opnemen met het vertrouwenspunt Sport van NOC*NCF. Bijvoorbeeld vragen over (vermoedens van) doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Of het niet respecteren van normen en waarden, zoals respect en fair play. Het kan gaan om uw persoonlijke ervaring of om grensoverschrijdend gedrag van anderen.

Meldpunt Geweld en Sport voor noodgevallen op of rond het voetbalveld

Is er een gewelddadig voorval op of rond het voetbalveld, zoals een vechtpartij of mishandeling? Dan kan de voetbalclub contact opnemen met het Meldpunt Geweld en Sport. U krijgt bijvoorbeeld hulp als u overleg wilt met de KNVB of aangifte wilt doen. Of advies over het inschakelen van Slachtofferhulp.

Het Meldpunt Geweld en Sport is bereikbaar op nummer: 0800 – 22 99 555. De hulplijn is alleen bedoeld voor noodgevallen en is 24/7 bereikbaar. Het is een samenwerking tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie en de KNVB.

Geen noodgeval, wel een vervelend voorval op of rond het voetbalveld

Is het geen noodgeval, maar wel een ander vervelend voorval? Dan kan de voetbalclub contact opnemen met het Meldpunt wanordelijkheden Voetbal. Denk bijvoorbeeld een partijdige scheidsrechter of wangedrag langs de lijn. Maar ook bijvoorbeeld wedstrijden die bijna uit de hand liepen.