Sportaanbieders voorbereiden op de toekomst

De maatschappij verandert en daardoor gaan Nederlanders anders sporten. Zij sporten bijvoorbeeld vaker alleen. En ze gebruiken vaker apps en andere digitale middelen om te sporten. De Rijksoverheid wil sportverenigingen en commerciële sportaanbieders ondersteunen om zich aan te passen aan zulke veranderingen. Zo kunnen zij beter inspelen op de behoeften van de huidige sporter.

Sportvrijwilligers opleiden

De Rijksoverheid investeert in het opleiden en begeleiden van vrijwilligers in de sport. In de sport zijn veel vrijwilligers actief. Bijvoorbeeld als scheidsrechter, in het bestuur of in de kantine. Aan al deze mensen worden steeds hogere eisen gesteld. Denk aan verantwoord alcoholbeleid op de club, of een pedagogisch verantwoorde opzet van de jeugdopleiding. Vrijwilligers krijgen hiervoor op een laagdrempelige wijze handvatten aangereikt. Zodat zij hun taak binnen de club beter kunnen vervullen.

Maatschappelijke rol voor sportaanbieders

De Rijksoverheid wil sportaanbieders helpen om nieuwe diensten te ontwikkelen en nieuwe doelgroepen te gaan bedienen. Zo kunnen ze een grotere maatschappelijke rol spelen en overleven in een veranderende maatschappij. Bijvoorbeeld omdat Nederlanders vaker alleen sporten of meer gebruikmaken van apps. Sportaanbieders vormen een belangrijke ontmoetingsplaats voor mensen in iedere gemeente en wijk.