Veilig sporten

Mensen moeten in een veilige omgeving kunnen sporten, met duidelijke spelregels. Geweld, discriminatie en bedreigingen horen niet thuis in de sport. De Rijksoverheid financiert diverse activiteiten om de sport veiliger te maken. 

Geen ongewenst gedrag in de sport

De overheid wil dat iedereen met plezier kan sporten, zonder overlast van geweld of intimidatie. In het actieplan Naar een veiliger sportklimaat staan maatregelen om de sport veiliger te maken. Bijvoorbeeld:

  • Duidelijke spelregels en gedragsregels om ongewenst gedrag te voorkomen of aan te pakken.
  • Sportverenigingen, politie en justitie buitensporigheden (excessen) streng laten aanpakken. Bijvoorbeeld door hogere straffen te eisen voor geweld tegen scheidsrechters.
  • Vrijwilligers ondersteunen en bewust maken van (on)gewenst gedrag.
  • Ouders van sportende kinderen tips en voorbeelden geven om sportplezier en sportiviteit te bevorderen.

Sportkoepel NOC*NSF en de sportbonden voeren het actieplan uit. Zij vertegenwoordigen zo’n 18.000 sportverenigingen (73%) en 4,4 miljoen verenigingsleden (91%). Sinds 2016 heeft de Rijksoverhied hiervoor € 7 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. De inzet richtte zich vooral op het ondersteunen van risicoverenigingen en een veilig sportklimaat in de toekomst.

Vechtsport

Om de vechtsport in Nederland beter te organiseren, gezonder en veiliger te maken is de Nederlandse Vechtsportautoriteit opgericht. Deze organisatie heeft een toezichthoudende rol.
De Vechtsportautoriteit richt zich op het reguleren van de vechtsporten kickboksen, muay thaiboxing en Mixed Martial Arts (MMA).

Zwemvaardigheid en zwemveiligheid vergroten

De overheid steunt  het Plan van aanpak “Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020” van het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ, het Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut. Het plan moet ervoor zorgen dat ouders in 2020 beter in staat zijn te bepalen waar hun kind het beste zwemonderwijs kan krijgen. Ook komt er meer inzicht in de kwaliteit en prijs van een zwemdiploma. Voor het uitvoeren van het plan heeft de minister van VWS € 596.800,- beschikbaar gesteld.