Veilig sporten

Mensen moeten in een veilige omgeving kunnen sporten, met duidelijke spelregels. Geweld, discriminatie en bedreigingen horen niet thuis in de sport. De Rijksoverheid financiert diverse activiteiten om de sport veiliger te maken. 

Geen ongewenst gedrag in de sport

De overheid wil dat iedereen met plezier kan sporten, zonder overlast van geweld of intimidatie. In het actieplan Naar een veiliger sportklimaat staan maatregelen om de sport veiliger te maken. Bijvoorbeeld:

  • Duidelijke spelregels en gedragsregels om ongewenst gedrag te voorkomen of aan te pakken.
  • Sportverenigingen, politie en justitie buitensporigheden (excessen) streng laten aanpakken. Bijvoorbeeld door hogere straffen te eisen voor geweld tegen scheidsrechters.
  • Vrijwilligers ondersteunen en bewust maken van (on)gewenst gedrag.
  • Ouders van sportende kinderen tips en voorbeelden geven om sportplezier en sportiviteit te bevorderen.

Sportkoepel NOC*NSF en de sportbonden voeren het actieplan uit. Zij vertegenwoordigen zo’n 18.000 sportverenigingen (73%) en 4,4 miljoen verenigingsleden (91%). Sinds 2016 heeft de Rijksoverhied hiervoor € 7 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. De inzet richtte zich vooral op het ondersteunen van risicoverenigingen en een veilig sportklimaat in de toekomst.

Vechtsport

Om de vechtsport in Nederland beter te organiseren, gezonder en veiliger te maken is de Nederlandse Vechtsportautoriteit opgericht. Deze organisatie heeft een toezichthoudende rol.
De Vechtsportautoriteit richt zich op het reguleren van de vechtsporten kickboksen, muay thaiboxing en Mixed Martial Arts (MMA).

Zwemvaardigheid en zwemveiligheid vergroten

Jaarlijks verdrinken nog steeds kinderen en volwassenen. De overheid ondersteunt daarom het project NL Zwemveilig. Dit project heeft de volgende doelen:

  • kennis vergroten over de risico’s op verdrinking en hoe deze te voorkomen;
  • verbeteren van de zwemvaardigden;
  • ouders meer inzicht geven in de prijs en kwaliteit van een zwemdiploma, zodat ze een goede zwemschool voor hun kind te kiezen.

Voor het uitvoeren van het project heeft de minister van VWS € 596.800,- beschikbaar gesteld.

Maand van de Zwemveiligheid

Van 17 april tot en met 17 mei 2019 vindt de eerste Nationale Maand van de Zwemveiligheid plaats. De campagne richt zich deels op alle Nederlanders en deels op mensen voor wie het risico op verdrinking hoger is.

De campagne is een initiatief van de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. De raad werkt hierbij samen met lokale en landelijke partners, zoals Vereniging Sport en Gemeenten, Reddingsbrigade Nederland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het motto van de campagne is ‘Heel Nederland zwemveilig’.

Meer over de Nationale Maand van de Zwemveiligheid.