Veilig, eerlijk en zorgeloos sporten

Als mensen met plezier kunnen sporten, zullen zij het vaker en langer volhouden. Geweld, bedreigingen en oneerlijke competitie komen in een positieve sportcultuur niet voor. De Rijksoverheid wil clubs daarbij helpen. Bijvoorbeeld met cursussen voor de trainers.

Ongewenst gedrag bij sportclubs voorkomen

In het nationaal Sportakkoord staan maatregelen om te zorgen voor een positieve sportcultuur bij sportclubs, zoals:

  • Cursussen voor sportbestuurders

Bestuurders van alle sportverenigingen kunnen cursussen volgen over positieve sportcultuur. Bijvoorbeeld om te leren hoe ze daarover bij hun club kunnen praten.

  • Begeleiding voor trainers en begeleiders

Vrijwillige (jeugd)trainers en teambegeleiders zonder opleiding kunnen begeleiding krijgen. Niet alleen om de sport vooral leuk te maken. Ook om de kennis en techniek van de sport over te brengen. Deze begeleiding krijgen ze bijvoorbeeld van buurtsportcoaches. Gemeenten of sportbonden zullen deze buurtsportcoaches hiervoor opleiden.

  • Aanpassingen in de spelregels

Makkelijke aanpassingen van de spelregels kunnen ervoor zorgen dat winnen minder belangrijk is dan plezier. Bijvoorbeeld door geen uitslagen meer te publiceren en de sport zo minder competitief te maken. Dat doet KNVB al in het jeugdvoetbal tot 10 jaar.

Toezicht op de vechtsport

Om de vechtsport in Nederland beter te organiseren, gezonder en veiliger te maken is de Nederlandse Vechtsportautoriteit opgericht. Deze organisatie heeft een toezichthoudende rol. De Vechtsportautoriteit richt zich op het reguleren van de vechtsporten kickboksen, muay thaiboxing en Mixed Martial Arts (MMA).

Zwemvaardigheid en zwemveiligheid vergroten

Jaarlijks verdrinken nog steeds kinderen en volwassenen. De overheid ondersteunt daarom het project NL Zwemveilig. Dit project heeft de volgende doelen:

  • kennis vergroten over de risico’s op verdrinking en hoe deze te voorkomen;
  • verbeteren van de zwemvaardigden;
  • ouders meer inzicht geven in de prijs en kwaliteit van een zwemdiploma, zodat ze een goede zwemschool voor hun kind te kiezen.