Veilig, eerlijk en met plezier sporten

Als mensen met plezier en in een veilige omgeving kunnen sporten, zullen zij het vaker en langer volhouden. Geweld, bedreigingen, grensoverschrijdend gedrag en oneerlijke competitie zijn onacceptabel. De Rijksoverheid werkt samen met sportbonden, gemeenten en clubs aan een eerlijke en veilige sportomgeving.

Ongewenst gedrag bij sportclubs voorkomen

In het nationaal Sportakkoord staan maatregelen om te zorgen voor een positieve sportcultuur bij sportclubs, zoals:

  • Cursussen voor bestuurders van sportverenigingen over positieve sportcultuur. Bijvoorbeeld om te leren hoe ze daarover bij hun club kunnen praten.
  • Begeleiding voor vrijwillige (jeugd)trainers en teambegeleiders zonder opleiding. Buurtsportcoaches kunnen hen de kennis en techniek van de sport overbrengen.
  • Aanpassingen in de spelregels zodat winnen minder belangrijk is dan plezier. Bijvoorbeeld door geen uitslagen meer bekend te maken en de sport zo minder competitief te maken.

Actie tegen grensoverschrijdend gedrag

Het Nationaal Actieprogramma (seksueel) grensoverschrijdend gedrag moet zorgen voor een veilige sportomgeving. Zonder seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Er is geld om onder andere: 

  • integriteitsmanagers voor sportbonden aan te stellen;
  • vertrouwenscontactpersonen op te leiden;
  • sporters weerbaar te maken;
  • de code Goed Sport Bestuur in te voeren

Ook kunnen sportvereniging gratis Verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen voor hun vrijwilligers. Dit geldt voor verenigingen met kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen, sporters met een beperking en jonge topsporters.

Mariette Hamer is sinds april 2022 actief als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Haar betrokkenheid moet ook leiden tot een cultuurverandering in de sport.

Meld grensoverschrijdend gedrag

Iedereen die te maken heeft (gehad) met grensoverschrijdend gedrag wordt aangemoedigd om zijn of haar vertel te vertellen. Bijvoorbeeld aan een vriend, familielid of andere sporter. En om het te melden bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Aanpak racisme en discriminatie in de voetbalwereld

Om discriminatie en racisme in het voetbal aan te pakken, werken de Rijksoverheid en voetbalbond KNVB samen aan het programma ‘Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel’. Het programma bevat maatregelen om racisme en discriminatie te voorkomen, te signaleren en maatregelen te nemen.

Toezicht op de vechtsport

De Nederlandse Vechtsportautoriteit is opgericht om de vechtsport in Nederland beter te organiseren, gezonder en veiliger te maken.