Sportevenementen

De Rijksoverheid wil het mogelijk maken dat sportbonden toonaangevende internationale sportevenementen naar Nederland halen. Sportevenementen inspireren anderen om meer te gaan sporten en bewegen. En door samen te juichen voor de Nederlandse sporters, groeit het groepsgevoel onder alle Oranjefans. 

Subsidie voor organiseren sportevenementen

Voor het organiseren van internationale sportevenementen kunnen organisatoren een subsidie aanvragen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet wel aan verschillende criteria en voorwaarden worden voldaan. Deze zijn beschreven in het Beleidskader Sportevenementen. Zo wordt er voor het hoofdevenement alleen een subsidie verleend als er ook side events worden georganiseerd. Als er subsidie wordt aangevraagd voor een aansprekend internationaal sportevenement wordt advies gevraagd aan de Nederlandse Sportraad. De subsidie kan worden aangevraagd via het VWS-subsidieportaal.

Het huidige Beleidskader sportevenementen is onder andere gebaseerd op de afspraken die sportkoepel NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het ministerie van VWS samen hebben gemaakt in het deelakkoord 'Topsport die inspireert!' van het nationaal sportakkoord. De 3 partners willen in de komende jaren zoveel mogelijk inwoners van Nederland met topsport inspireren.

Kennisdelen over sportevenementen

Met vragen over sportevenementen kunnen organisatoren terecht bij het ‘Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen’ (CIT). Informatie over het CIT vindt u in de kamerbrief over topsportevenementen met meer maatschappelijke waarde. De website van het CIT wordt verwacht in het voorjaar van 2020. Voor contact kunt u mailen naar sport@minvws.nl.

Daarnaast is op de website modelaanpak evenementen informatie te vinden over bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken, bidprocedures en de daadwerkelijke organisatie van evenementen. 

Voorbeelden Nederlandse bijdrage aan topevenementen

Door de uitbraak van het coronavirus worden in 2020 in Nederland slechts enkele internationale sportevenementen georganiseerd of zijn naar een latere datum verplaatst. VWS ondersteunt:

  • King of the Court 2020
  • EK Cyclo Cross 2020
  • EURO 2020 (verplaatst naar 2021), 3 groepswedstrijden en 1 kwartfinale
  • Invictus Games 2020 (verplaatst naar 2021)
  • WJK Zeilen 2021 (verplaatst naar 2022)
  • WK Zeilen 2022 (verplaatst naar 2023)