Sportevenementen

De Rijksoverheid wil het bereik en de maatschappelijke waarde van topsportevenementen vergroten. Dit doet de Rijksoverheid door de sportsector te stimuleren en te ondersteunen bij het organiseren van aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoord georganiseerde internationale sportevenementen.

Subsidie voor organiseren sportevenementen

Voor de organisatie van éénmalige internationale sportevenementen kunnen nationale sportbonden of evenementorganisatoren een subsidie aanvragen voor het hoofdevenement. Om subsidie te kunnen krijgen, moet de organisator onder andere een haalbaarheidsstudie, een projectplan en een begroting indienen. Alle eisen waaraan een aanvraag moet voldoen, staan in de Subsidieregeling sportevenementen 2021 – 2023. Subsidie aanvragen kan via het VWS-subsidieportaal.

De huidige Subsidieregeling sportevenementen 2021 – 2023 is onder andere gebaseerd op de Nationale Topsportevenementenstrategie (NTS). Sportkoepel NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het ministerie van VWS hebben deze samen ontwikkeld. Bij de NTS staan de volgende drie onderdelen centraal:

 • zorgen voor afstemming en samenhang;
 • aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoorde sportevenementen bevorderen en 
 • een podium bieden voor maatschappelijke activitatie door gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.
   

Samenwerking Rijk, sport en gemeenten

Om te zorgen voor afstemming en samenhang is het ‘Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen’ (CIT) opgericht. Dit is gebeurd op initiatief van NOC*NSF, VSG en VWS. Op de website van het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (cit.sport.nl) staat de tosportkalender en de modelaanpak evenementen. Ook is er informatie te vinden over de NTS en het Maatschappelijk Activatie Programma (MAP). En ook over actuele thema’s, zoals duurzaamheid, gezondheid en zorgen dat iedereen mee kan doen.

Voorbeelden van gesubsidieerde topsportevenementen

 • De Invictus Games The Hague in 2022
 • WK Volleybal vrouwen 2022
 • WK Cyclo Cross 2023
 • WK King of the Court 2023
 • WK Zeilen 2023
 • European Para Championships 2023
 • EK Wielrennen op de weg 2023
 • EJK Judo 2023