Sporten en bewegen voor kinderen

Bijna de helft van de Nederlandse kinderen beweegt te weinig. Hun motorische vaardigheden gaan achteruit en overgewicht bij kinderen neemt toe. Enkele oorzaken daarvan zijn de digitalisering, verstedelijking en te weinig veilige speelplekken. Daarom wil de Rijksoverheid kinderen en hun ouders helpen van jongs af aan vaardig te bewegen. Campagnes, kennis over bewegen en financiële ondersteuning voor ouders kunnen daarbij helpen.

Beweegrichtlijn voor kinderen

De beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad vertellen hoeveel je moet bewegen om gezond te blijven. Voor kinderen van 4 tot 18 jaar geldt de volgende beweegrichtlijn:

  • Bewegen is goed, maar meer bewegen is nog beter.
  • Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning, zoals fietsen, wandelen of zwemmen. Langer, vaker of intensiever bewegen is nog gezonder.
  • Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, zoals springen, dansen of krachtoefeningen.
  • Voorkom veel stilzitten.

Beweegadvies voor 0 tot en met 4 jarigen

Het beweegadvies van de Gezondheidsraad voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar leert ouders het belang van voldoende beweging bij heel jonge kinderen. Daarnaast geeft het handvatten voor professionals in onder andere de kinderopvang en de jeugdgezondheidszorg.

Meer bewegen op de kinderopvang en op scholen

Vanaf 2023 moeten alle basisscholen iedere week 2 uur gymles door een bevoegde leerkracht geven. Scholen en kinderopvanglocaties die meedoen aan de programma’s Gezonde School en Gezonder Kinderopvang kunnen een beweegvignet krijgen door kinderen meer te laten bewegen. Bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan dagelijkse beweging. Of door sportieve activiteiten te organiseren of een speelplaats aan te bieden. 

Meer buitenspeelplekken en sportaanbod in de wijk

Gemeenten moeten bij het inrichten van wijken meer plekken om te bewegen aanleggen. Zodat buitenspelen voor kinderen weer aantrekkelijk wordt. Bijvoorbeeld in speeltuinen of met sporttoestellen. Ook gaan gemeenten meer sportactiviteiten organiseren op veldjes in de wijk, met behulp van de buurtsportcoach.

Financiële ondersteuning via Jeugdfonds Sport en Cultuur

Iedereen moet kunnen kiezen voor een actieve en gezonde leefstijl. Ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Om hiervoor te zorgen, ondersteunt de overheid het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur. Dit fonds betaalt het lesgeld voor kinderen van wie de ouders het lidmaatschap niet kunnen betalen. Het fonds verlaagt de leeftijdsgrens van 4 naar 2 jaar.