Sporten en bewegen voor kinderen

Bijna de helft van de Nederlandse kinderen beweegt te weinig. Hun motorische vaardigheden gaan achteruit en overgewicht bij kinderen neemt toe. Enkele oorzaken daarvan zijn de digitalisering, verstedelijking en te weinig veilige speelplekken. Daarom wil de Rijksoverheid kinderen en hun ouders helpen van jongs af aan vaardig te bewegen. Campagnes, kennis over bewegen en financiële ondersteuning voor ouders kunnen daarbij helpen.

Beweegrichtlijn voor kinderen

De beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad vertellen hoeveel je moet bewegen om gezond te blijven. Voor kinderen van 4 tot 18 jaar geldt de volgende beweegrichtlijn:

  • Bewegen is goed, maar meer bewegen is nog beter.
  • Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning, zoals fietsen, wandelen of zwemmen. Langer, vaker of intensiever bewegen is nog gezonder.
  • Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, zoals springen, dansen of krachtoefeningen.
  • Voorkom veel stilzitten.

Door corona zijn er een aantal spelregels voor sporten en bewegen. De actuele maatregelen vindt u hier.

Kennis over bewegen voor baby’s en peuters

De Rijksoverheid wil ook een beweegrichtlijn voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Zodat ouders van baby’s en peuters meer leren over voldoende bewegen bij heel jonge kinderen. Om de beweegrichtlijn te kunnen vaststellen, moet eerst onderzoek gedaan worden. Om dat onderzoek goed uit te kunnen voeren, moeten gemeenten, scholen, kinderopvanglocaties en de jeugdgezondheidszorg weten hoe zij jonge kinderen kunnen testen.

Meer bewegen op de kinderopvang en op scholen

De Rijksoverheid wil dat meer scholen en kinderopvanglocaties aandacht hebben voor sport en bewegen. Veel scholen halen al een beweegvignet. Dat doen zij in het kader van de Gezonde School, een programma voor scholen die veel aandacht aan gezondheid besteden. Of ze besteden aandacht aan kwalitatief goed bewegingsonderwijs en sport- en beweegaanbod voor of na school of tijdens pauzemomenten.

Meer buitenspeelplekken en sportaanbod in de wijk

Gemeenten moeten bij het inrichten van wijken meer plekken om te bewegen aanleggen. Zodat buitenspelen voor kinderen weer aantrekkelijk wordt. Bijvoorbeeld in speeltuinen of met sporttoestellen. Ook gaan gemeenten meer sportactiviteiten organiseren op veldjes in de wijk, met behulp van de buurtsportcoach.

Financiële ondersteuning via Jeugdfonds Sport en Cultuur

Iedereen moet kunnen kiezen voor een actieve en gezonde leefstijl. Ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Om hiervoor te zorgen, ondersteunt de overheid het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur. Dit fonds betaalt het lesgeld voor kinderen van wie de ouders het lidmaatschap niet kunnen betalen. Het fonds verlaagt de leeftijdsgrens van 4 naar 2 jaar.