Eerlijke en sportieve competitie

De Rijksoverheid werkt samen met maatschappelijke organisaties om doping en matchfixing tegen te gaan. Een eerlijke, respectvolle en gelijkwaardige competitie is noodzakelijk om uit te maken wie zich de beste mag noemen.  

Eerbetoon niet gehuldige medailewinnaars door dopinggebruik

Wordt een sporter betrapt bij dopingcontroles? Dan wordt de medaille alsnog toegekend aan de sporter die echt gewonnen heeft. Maar sporters die doping gebruiken, worden niet altijd betrapt. Dat betekent dat er sporters zijn die niet de medaille krijgen die ze verdienen.

De Tweede Kamer heeft  aandacht gevraagd voor sporters die door dopinggebruik van anderen naast de medailles hebben gegrepen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom samen met de sport op 16 februari 2017 een oorkonde opgesteld. De oorkonde (op een usb-stick) is ingemetseld in de Marathontoren van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met de oorkonde spreken de sport, de Dopingautoriteit en de minister van VWS hun steun uit voor schone sporters en schone sport.

De sport heeft daarnaast richtlijnen opgesteld hoe om te gaan met medailles, records en erelidmaatschappen van sporters die achteraf betrapt zijn op dopinggebruik.

Doping

Doping maakt niet alleen eerlijk spel onmogelijk. Het is ook schadelijk voor de gezondheid. De onafhankelijke Dopingautoriteit zet zich in voor dopingvrije sport in Nederland. Dit doet zij door dopingcontroles te houden en voorlichting te geven.

In de World Anti-Doping Code staat hoe landen doping in de topsport kunnen tegengaan. In de code staan ook de dopinglijst en de straffen op het gebruik van doping. Het wordt in Nederland aan de sport overgelaten om de afspraken handhaven. En om overtredingen af te handelen.

Op verzoek van de Rijksoverheid heeft de Dopingautoriteit het Nationaal Dopingreglement (NDR) opgesteld. Daarin zijn de internationale afspraken uitgewerkt voor Nederland. Alle topsportbonden moeten zich aan de regels houden.

Unesco heeft de Anti-Doping Conventie voor overheden opgesteld. Deze verplicht overheden om het gebruik van doping in de sport te bestrijden. De Nederlandse overheid doet dit bijvoorbeeld door de handel in doping tegen te gaan. En door internationale afspraken te maken.

Kabinetsplannen verwerking persoonsgegevens

Het kabinet wil de verwerking van persoonsgegevens voor dopingcontroles in de wet vastleggen. Hiervoor heeft het kabinet op 19 september 2016 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer: de Wet uitvoering antidopingbeleid.

Het wetsvoorstel biedt een juridische basis voor de uitvoering van dopingcontroles. Dit is nodig voor de bescherming van de privacy en het gebruik van persoonsgegevens van sporters. Na inwerkingtreding van de wet wordt de Dopingautoriteit een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De volgende taken van de Dopingautoriteit worden dan wettelijk vastgelegd:

  • inwinnen en verwerken van informatie uit alle beschikbare bronnen voor de vaststelling van overtredingen van de dopingregels (intelligence en investigation activiteiten);
  • geven van voorlichting over dopinggebruik in de sport en daarmee samenhangende activiteiten.

Bij de voorbereiding van het wetsvoorstel is rekening gehouden met de nieuwe World Anti-Doping Code die vanaf 1 januari 2015 geldt.

Matchfixing

Bij matchfixing worden spelers, scheidsrechters of andere officials omgekocht om de uitslag van een wedstrijd te beïnvloeden. Bijvoorbeeld omdat mensen die gokken op wedstrijden dan winst maken. Matchfixing bedreigt de kernwaarden van de sport. Het heeft zich in een aantal Europese landen voorgedaan.

Ook in Nederland komt matchfixing voor, maar er is geen sprake van volledig gecorrumpeerde competities. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Rijksoverheid.

De overheid wil Nederland onaantrekkelijk houden voor matchfixers. Hiervoor werkt de Rijksoverheid samen met de sportsector, kansspelsector, politie en Openbaar Ministerie. Zij hebben een nationaal platform matchfixing opgericht en bouwen samen expertise op.

Internationale samenwerking sport

Europese landen werken samen om onder meer matchfixing tegen te gaan. Net als dopinggebruik, geweld en racisme. Dit doen zij onder andere via het EU-programma Erasmus+. Daarnaast heeft de Raad van Europa een verdrag opgesteld om matchfixing te bestrijden. Ook heeft de Raad van Europa werkgroepen opgericht om doping en voetbalvandalisme tegen te gaan.

Daarnaast mag de Europese Unie lidstaten ondersteunen en hun afzonderlijke sportbeleid op elkaar afstemmen. Dit is vastgelegd met de komst van het Verdrag van Lissabon.