Aanvragen BOSA-subsidie in 2024 wordt per 1 augustus stopgezet

Via de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA-regeling) kunnen sportverenigingen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten. In 2024 was er € 79 miljoen beschikbaar en dit is uiteindelijk verhoogd naar € 111,5 miljoen. Omdat het aantal subsidieaanvragen in 2024 veel hoger is dan in eerdere jaren, wordt het subsidieplafond snel bereikt. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om het aanvraagportaal voor 2024 te sluiten.

De BOSA-regeling bestaat sinds 2019 en is bedoeld om sportverenigingen te stimuleren om te investeren in sportaccommodaties en -materialen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de kosten van bouw en onderhoud en voor de aanschaf van sportmaterialen. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor activiteiten die gericht zijn op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptie. Mede door de stijgende energieprijzen zijn steeds meer verenigingen aan de slag gegaan met verduurzamen. Ook hierdoor is de hoeveelheid aanvragen gestegen.

Minister Conny Helder: “Het is goed om te zien dat sportverenigingen na de energiecrisis weer de ruimte zien om te investeren in sportaccommodaties. De aanvragen komen dit jaar alleen veel sneller binnen dan voorgaande jaren. Toen dat duidelijk werd heb ik er nog het maximale uit gehaald door het budget voor dit jaar te verhogen met € 32,5 miljoen. Ook met deze verhoging kunnen niet alle ingediende aanvragen in 2024 worden toegekend. Daarom heb ik besloten om het portaal te sluiten en deze pas in 2025 weer open te zetten.”

Extra geld

Voor 2024 was er een bedrag van € 79 miljoen beschikbaar. Omdat het dit jaar erg snel ging met de aanvragen voor de BOSA-regeling is het ministerie van VWS gaan zoeken of en hoe het budget voor dit jaar verhoogd kon worden. In de voorjaarsnota is toen aangekondigd dat via een kasschuif vanuit latere jaren € 22,5 miljoen extra beschikbaar gemaakt kon worden voor dit jaar. Met dank aan het ministerie van BZK is nog een extra € 10 miljoen verkregen vanuit de DUMAVA-regeling. Waarbij het totaalbedrag voor 2024 verhoogd kon worden naar € 111,5 miljoen.

Het aantal aanvragen overstijgt inmiddels het beschikbare budget. Uiterlijk tot 31 juli is het nog mogelijk om aanvragen in te dienen. Na overschrijding van het subsidieplafond kunnen er geen verleningen meer worden toegekend. Vanaf 1 januari kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de BOSA-regeling van 2025.

De actueelste informatie voor BOSA-aanvragers is te vinden bij DUS-I.