Sport en bewegen voor iedereen

Iets meer dan de helft van alle Nederlanders sport wekelijks. Maar bij mensen met een beperking, een laag inkomen en een migratieachtergrond is dit percentage nog lager. Ook voelen mensen met een andere culturele achtergrond of seksuele geaardheid zich soms niet welkom. Bijvoorbeeld bij sportclubs. Daarom wil de Rijksoverheid de sport voor deze mensen makkelijker en toegankelijker maken.

Hulp om te sporten bij armoede

Kinderen die opgroeien in arme gezinnen  waar het opleidingsniveau laag is, sporten en bewegen minder dan andere kinderen. De verschillen tussen deze groepen zijn groot. Met sportbeleid kan de overheid mensen die in armoede leven ook de kans geven om te sporten. Bijvoorbeeld met hulp van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Minder discriminatie en meer diversiteit

Ruim 700.000 mensen voelen zich niet thuis in de sportsector. Sportaanbieders moeten ervoor zorgen dat iedereen zich bij hen welkom en ook veilig voelt. Daar is wel verandering voor nodig. In de sportsector mag geen ruimte zijn voor uitsluiting, discriminatie en racisme. In de toekomst moet iedereen met plezier kunnen sporten.

De overheid werkt daarom aan bewustwording over inclusie en diversiteit in de sport. Niet alleen bij sportaanbieders zoals sportverenigingen of fitnessscholen, maar ook bij overheden en andere partijen die met sport te maken hebben. Bijvoorbeeld  door diversiteitsprogramma’s zoals Play Unified van Special Olympics te steunen. Met Play Unified ontmoeten sporters met en zonder beperking elkaar. Ze sporten niet naast elkaar, maar met elkaar.

Sporten met een beperking makkelijker maken

Het aantal Nederlanders met een beperking  die sporten is al jaren weinig. Zelfs overheidsbeleid verandert dit niet. Dat komt omdat het praktisch moeilijk is om te kunnen sporten en bewegen als iemand een beperking heeft. Bijvoorbeeld omdat ze ver moeten reizen of moeilijk vervoer kunnen regelen. Maar ook is het lastig om hulpmiddelen aan te vragen. En komt het vaak voor dat sportlocaties niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld omdat er geen lift is.

De overheid wil deze praktische problemen tegengaan door het makkelijker te maken om sporthulpmiddelen aan te vragen. Er komt één loket waar die hulpmiddelen straks kunnen worden aangevraagd. En de overheid maakt afspraken met gemeenten, zorgverzekeraars en NOC*NSF. Zo kunnen ze beter samenwerken en mensen met een beperking helpen hulpmiddelen te kopen of lenen. Praktisch en financieel.

Lokale ontmoetingsplekken en passende opties om te bewegen

Voor wie sport en bewegen niet vanzelfsprekend is, moet het makkelijker worden om te gaan bewegen. Dat vraagt om maatwerk en oplossingen in de buurt. Buurtsportcoaches of beweegambassadeurs kunnen helpen om een sport of plek te vinden die bij iemand past.

Daarnaast werken NOC*NSF en Platform Ondernemende Sportaanbieders(POS) aan genoeg toegankelijke sport-opties die van goede kwaliteit zijn, voor iedereen. Maatschappelijke organisaties helpen mensen om die opties te leren kennen. Zo biedt District Spots ontmoetingsplekken voor en door jongeren, waar ze veel verschillende sporten kunnen uitproberen en beoefenen.