Topsport

Nederland wil als sportland bij de top 10 van beste sportlanden in de wereld horen. De prestaties van topsporters dragen hieraan bij. De Rijksoverheid ondersteunt deze ambitie van de sport. Daarmee wil het Rijk topsporters beter laten presteren en sporten stimuleren.

Investeren in topsport

Om op het hoogste wereldpodium mee te kunnen draaien, moeten topsporters zich helemaal aan hun sport kunnen wijden. En goede begeleiding krijgen op sportief, maatschappelijk en sociaal vlak. Daarom investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de komende jaren fors in de Nederlandse topsport.

Op weg naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang en de Olympische Zomerspelen in Tokyo is jaarlijks €12,5 miljoen extra beschikbaar. Daarmee stijgen de totale uitgaven aan de Nederlandse topsport van € 40 miljoen in 2016 naar ruim € 50 miljoen in 2017.

Het nieuwe topsportbeleid staat in de sportagenda 2017+ (pdf, 57 pagina's) van NOC*NSF en de sportbonden. Het ministerie van VWS ondersteunt het topsportbeleid dat zich richt op (potentieel) succesvolle takken van sport en topsporters. Met de middelen van VWS wordt er onder meer geinvesteerd in:

Hoogwaardige topsport- en opleidingsprogramma’s

Het Rijk investeert in hoogwaardige trainings- en wedstrijdprogramma’s. En in talentontwikkelingsprogramma’s en de kennis en kunde van (talent)coaches.

Stipendia voor topsporters

Een stipendium is een aanvullende of inkomensvervangende uitkering voor topsporters die minder dan het bruto minimumloon verdienen. Hierdoor kunnen zij zich helemaal op hun topsportcarrière richten. Daarnaast is er oog voor adequate begeleiding van topsporters (gericht op zowel het bevorderen van het prestatieniveau als de maatschappelijke carrière na de topsport.

Nationale topsportinfrastructuur: Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO's)

In CTO's kunnen sporters zoveel mogelijk op 1 plek wonen, studeren en op hoog niveau fulltime trainen. De sporters kunnen ook gebruik maken van topsportmedische zorg.

Flexibel onderwijs en topsport, waaronder topsport talentscholen

Hier kunnen talentvolle jonge sporters hun middelbare schoolopleiding combineren met topsport. De school stemt het rooster af hun trainingsschema’s. Zo worden sporters gestimuleerd om naast hun topsportcarrière een maatschappelijke carrière op te bouwen.

Sportevenementen

De Rijksoverheid wil bijdragen aan het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en intrinsiek aansprekende internationale Sportevenementen en deze ook maatschappelijk zo goed mogelijk benutten.