Topsport

Nederlandse topsporters behalen al jarenlang medailles op Olympische en Paralympische Spelen, EK’s en WK’s en andere mondiale evenementen. Topsport kan op veel manieren mensen inspireren en is van grote maatschappelijke waarde. De Rijksoverheid ondersteunt de topsport financieel. Zodat alle Nederlanders kunnen genieten en juichen wanneer hun landgenoten een goede prestatie neerzetten.

Investeren in topsport

De Rijksoverheid wil dat topsporters zich helemaal aan hun sport kunnen wijden. En goede
sportieve, maatschappelijke en sociale begeleiding krijgen. Bijvoorbeeld van een psycholoog of
een fysiotherapeut. De Rijksoverheid ondersteunt het huidige topsportbeleid van NOC*NSF dat zich richt op takken van sport en topsporters die veel kans hebben op succes.:Er gaat bijvoorbeeld geld naar: 

  • Topsport- en opleidingsprogramma’s

De Rijksoverheid investeert in trainings- en wedstrijdprogramma’s, talentontwikkelingsprogramma’s en de kennis van (talent)coaches. Dat geldt ook voor de begeleiding voor de topsporters zelf. Tijdens hun sportcarrière, maar bijvoorbeeld ook bij hun maatschappelijke rol na de topsport.

  • Financiële voorzieningen voor topsporters

De overheid investeert in de stipendiumregeling voor topsporters. Dit is een aanvullende of inkomensvervangende uitkering voor topsporters die minder dan het bruto minimumloon verdienen. Dit helpt hen om zich zoveel mogelijk op hun topsportcarrière te richten.

Daarnaast kunnen topsporters gebruik maken van de kostenvergoedingsregeling om gemaakte topsportkosten te declareren. Ook is er geld beschikbaar voor begeleiding van topsporters. Bijvoorbeeld voor mentale begeleiding om beter te presteren. Of begeleiding om om te gaan met hun carrière na de topsport.

  • Nationale topsportinfrastructuur: Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO's)

In CTO's kunnen sporters zoveel mogelijk op 1 plek wonen, studeren en op hoog niveau fulltime trainen. De sporters kunnen ook gebruik maken van topsportmedische zorg. En bijvoorbeeld van mentale begeleiding, leefstijlcoaching en voedingsadvies.

  • Flexibel onderwijs en topsport

Op Topsport Talentscholen kunnen talentvolle jonge sporters hun middelbareschoolopleiding combineren met topsport. De school stemt het rooster af hun trainingsschema’s. Zo worden sporters gestimuleerd om naast hun topsportcarrière een maatschappelijke carrière op te bouwen.

Nieuwe doelen voor topsport in 2019

Recent heeft de rijksoverheid het deelakkoord ‘Topsport die inspireert’ ondertekent met onder andere NOC*NSF, sportbonden, Vereniging voor Sport en gemeenten (VSG), bedrijfsleven en provincies. Dit deelakkoord maakt onderdeel uit van het Nationaal Sportakkoord. Op basis van de input van vele partijen zijn zes actielijnen bedacht die kader vormen voor het toekomstige topsportbeleid:

1. Een optimaal topsportklimaat in Nederland;
2. Een optimale instroom, ontwikkeling en uitstroom van talentvolle sporters; 
3. Een breed gedragen evenementenstrategie; 
4. Meer aandacht voor meer sporten in de media; 
5. Een programma voor onderzoek en innovatie, gericht op rendement; 
6. Versterking van de internationale positie van Nederland in de sport.

In de komende tijd worden de afspraken uitgewerkt in concrete beleidsinstrumenten. De mogelijke financiële vertaling van dit deelakkoord zal naar verwachting bij het opstellen en van de begrotingen voor het jaar 2021 zichtbaar worden.