Topsport

Nederland wil bij de top-10 van beste sportlanden in de wereld horen. Bijvoorbeeld door Olympische medailles te halen en wereldkampioenschappen te winnen. Daarvoor moeten topsporters en hun coaches goed kunnen trainen en presteren. De Rijksoverheid ondersteunt de topsport financieel. Zodat alle Nederlanders kunnen genieten en juichen wanneer hun landgenoten een goede prestatie neerzetten.

Investeren in topsport

De Rijksoverheid wil dat topsporters zich helemaal aan hun sport kunnen wijden. En goede sportieve, maatschappelijke en sociale begeleiding krijgen. Bijvoorbeeld van een psycholoog of een fysiotherapeut. In de Sportagenda 2017+ hebben NOC*NSF en de sportbonden vastgelegd wat de toekomstplannen voor de topsport zijn. De Rijksoverheid ondersteunt het topsportbeleid van NOC*NSF dat zich richt op  takken van sport en topsporters die veel kans hebben op succes. Dit geld gaat bijvoorbeeld naar:

Topsport- en opleidingsprogramma’s

De Rijksoverheid investeert in trainings- en wedstrijdprogramma’s, talentontwikkelingsprogramma’s en de kennis van (talent)coaches. Dat geldt ook voor de begeleiding voor de topsporters zelf. Tijdens hun sportcarrière, maar bijvoorbeeld ook bij hun maatschappelijke rol na de topsport.

Financiële voorzieningen voor topsporters

De overheid investeert in de stipendiumregeling voor topsporters. Dit is een aanvullende of inkomensvervangende uitkering voor topsporters die minder dan het bruto minimumloon verdienen. Dit helpt hen om zich zoveel mogelijk op hun topsportcarrière te richten.

Daarnaast kunnen topsporters gebruik maken van de kostenvergoedingsregeling om gemaakte topsportkosten te declareren. Ook is er geld beschikbaar voor begeleiding van topsporters. Bijvoorbeeld voor mentale begeleiding om beter te presteren. Of begeleiding om om te gaan met hun carrière na de topsport.

Nationale topsportinfrastructuur: Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO's)

In CTO's kunnen sporters zoveel mogelijk op 1 plek wonen, studeren en op hoog niveau fulltime trainen. De sporters kunnen ook gebruik maken van topsportmedische zorg. En bijvoorbeeld van mentale begeleiding, leefstijlcoaching en voedingsadvies.

Flexibel onderwijs en topsport

Op Topsport Talentscholen kunnen talentvolle jonge sporters hun middelbareschoolopleiding combineren met topsport. De school stemt het rooster af hun trainingsschema’s. Zo worden sporters gestimuleerd om naast hun topsportcarrière een maatschappelijke carrière op te bouwen.

Nieuwe doelen voor topsport in 2019

In 2019 zal het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nieuwe doelen voor de topsport, media en sportevenementen bekendmaken. Deze doelen zullen gaan over de periode na de volgende Olympische Spelen in 2020. En een uitwerking zijn van het deelakkoord ‘Topsport die inspireert’, een onderdeel van het nationaal Sportakkoord.