Topsport

Nederlandse topsporters behalen al jarenlang medailles op Olympische en Paralympische Spelen, EK’s en WK’s en andere mondiale evenementen. Topsport kan op veel manieren mensen inspireren en is van grote maatschappelijke waarde. De Rijksoverheid ondersteunt de topsport financieel. Zodat alle Nederlanders kunnen genieten en juichen wanneer hun landgenoten een goede prestatie neerzetten.

Investeren in topsport

De Rijksoverheid wil dat topsporters zich helemaal aan hun sport kunnen wijden. En goede sportieve, maatschappelijke en mentale begeleiding krijgen. Bijvoorbeeld van een psycholoog of een fysiotherapeut. De Rijksoverheid ondersteunt het huidige topsportbeleid van NOC*NSF dat zich richt op takken van sport en topsporters die veel kans hebben op succes. Er gaat bijvoorbeeld geld naar: 

  • Topsport- en opleidingsprogramma’s

De Rijksoverheid investeert in trainings- en wedstrijdprogramma’s voor topsporters en talentvolle sporters en in kennis van (talent)coaches. Dat geldt ook voor de begeleiding voor de topsporters zelf. Tijdens hun sportcarrière, maar bijvoorbeeld ook bij hun maatschappelijke rol na de topsport.

  • Financiële voorzieningen voor topsporters

De overheid investeert in de stipendiumregeling voor topsporters. Dit is een aanvullende of inkomensvervangende uitkering voor topsporters die minder dan het bruto minimumloon verdienen. Dit helpt hen om zich zoveel mogelijk op hun topsportcarrière te richten.

Daarnaast kunnen topsporters gebruik maken van de kostenvergoedingsregeling om gemaakte topsportkosten te declareren. Ook is er geld beschikbaar voor begeleiding van topsporters. Bijvoorbeeld voor mentale begeleiding om beter te presteren. Of begeleiding richting een carrière na de topsport.

  • Nationale topsportinfrastructuur: Topsportcentra

In de 5 topsportcentra in Nederland kunnen sporters zoveel mogelijk op 1 plek wonen, studeren en op hoog niveau fulltime trainen. De sporters kunnen ook gebruik maken van topsportmedische zorg. En bijvoorbeeld van mentale begeleiding, leefstijlcoaching en voedingsadvies.

  • Flexibel onderwijs en topsport

Op Topsport Talentscholen kunnen talentvolle jonge sporters hun middelbareschoolopleiding combineren met topsport. De school stemt het rooster af hun trainingsschema’s. Zo worden sporters gestimuleerd om naast hun topsportcarrière een maatschappelijke carrière op te bouwen.

  • Regulier onderwijs en topsport

Om onderwijs en topsport te combineren kunnen leerlingen met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus terecht op een Topsport Talentschool. Daarnaast is het voor hen ook mogelijk om op een gewone middelbare school gebruik te maken van extra mogelijkheden. Zoals verminderen van schooltijd, waardoor er meer tijd overblijft om te trainen. Dit biedt leerlingen die sporten op topniveau een alternatief als een Topsport Talentschool te ver weg is. Of als een Topsport talentschool niet de gewenste opleiding aanbiedt. 

Het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport ondersteunt reguliere scholen en Topsport Talentscholen. En geeft advies bij combineren van onderwijs en topsport voor sporters met een NOC*NSF- of KNVB-beloftestatus.

Doelen voor topsport

In 2019 heeft de Rijksoverheid het deelakkoord ‘Topsport die inspireert’ ondertekent met onder andere NOC*NSF, sportbonden, Vereniging voor Sport en gemeenten (VSG), bedrijfsleven en provincies. Dit deelakkoord maakt onderdeel uit van het Nationaal Sportakkoord. Op basis van de input van vele partijen zijn zes actielijnen bedacht die een kader vormen voor het toekomstige topsportbeleid:

1. Een optimaal topsportklimaat in Nederland;
2. Een optimale instroom, ontwikkeling en uitstroom van talentvolle sporters; 
3. Een breed gedragen evenementenstrategie
4. Meer aandacht voor meer sporten in de media; 
5. Een programma voor onderzoek en innovatie, gericht op rendement; 
6. Versterking van de internationale positie van Nederland in de sport.

In de komende tijd worden de afspraken uitgewerkt in concrete beleidsinstrumenten.