Topsport

Nederlandse topsporters presteren al jarenlang goed op Olympische en Paralympische Spelen, EK’s en WK’s, andere evenementen en in competities. Topsport kan op veel manieren mensen inspireren en is van grote waarde voor de maatschappij. De Rijksoverheid ondersteunt de topsport daarom financieel.

Investeren in topsport

De Rijksoverheid wil de topsport en topsporters ondersteunen zodat ze hun topsport op een verantwoorde manier kunnen uitoefenen. Zoals met goede sportieve, maatschappelijke en mentale begeleiding. Bijvoorbeeld van een psycholoog of een fysiotherapeut. De Rijksoverheid ondersteunt het huidige topsportbeleid van NOC*NSF (2020-2024). Dat  richt zich op takken van sport en topsporters die goed presteren en waar de bond een volwaardig programma voor kan organiseren. Er gaat bijvoorbeeld geld naar: 

 • Topsport- en opleidingsprogramma’s

De Rijksoverheid investeert in trainings- en wedstrijdprogramma’s voor topsporters en talentvolle sporters en in kennis van (talent)coaches. Dat geldt ook voor de begeleiding voor de topsporters zelf. Tijdens hun sportcarrière, maar bijvoorbeeld ook bij hun maatschappelijke rol na de topsport.

 • Financiële voorzieningen voor topsporters

Dit is een aanvullende of inkomensvervangende uitkering voor topsporters die minder dan het bruto minimumloon verdienen. Dit helpt hen om zich zoveel mogelijk op hun topsportcarrière te richten.

Daarnaast kunnen topsporters gebruik maken van de kostenvergoedingsregeling om gemaakte topsportkosten te declareren. Ook is er geld beschikbaar voor begeleiding van topsporters. Bijvoorbeeld voor begeleiding gericht op de mentale gezondheid of begeleiding richting een carrière na de topsport.

 • Nationale topsportinfrastructuur: Topsportcentra

In de 5 topsportcentra in Nederland kunnen sporters zoveel mogelijk op 1 plek wonen, studeren en op hoog niveau fulltime trainen. De sporters kunnen ook gebruik maken van topsportmedische zorg. En bijvoorbeeld van mentale begeleiding, leefstijlcoaching en voedingsadvies.

 • Flexibel onderwijs en topsport

Op Topsport Talentscholen kunnen talentvolle jonge sporters hun middelbareschoolopleiding combineren met topsport. De school stemt het rooster af hun trainingsschema’s. Zo worden sporters gestimuleerd om naast hun topsportcarrière een maatschappelijke carrière op te bouwen.

 • Regulier onderwijs en topsport

Om onderwijs en topsport te combineren kunnen leerlingen met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus terecht op een Topsport Talentschool. Daarnaast kunnen zij ook op een gewone middelbare school gebruik maken van extra mogelijkheden. Zoals verminderen van schooltijd, waardoor er meer tijd overblijft om te trainen. Dit biedt leerlingen die sporten op topniveau een alternatief als een Topsport Talentschool te ver weg is. Of als een Topsport talentschool niet de gewenste opleiding aanbiedt. 

Het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport ondersteunt reguliere scholen en Topsport Talentscholen. En geeft advies bij combineren van onderwijs en topsport voor sporters met een NOC*NSF- of KNVB-beloftestatus.

Visie op topsport tot 2032

In juni 2023 publiceerden het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)  het strategisch kader topsport 2032. Dit kader beschrijft een gezamenlijke, langetermijnvisie op topsport. Vanuit die visie werken de partners en andere betrokken partijen in de topsport samen én maken ze hun eigen beleid. De belangrijkste ambitie is om de maatschappelijke waarde van topsport in Nederland nog groter te maken. Dat willen de partners doen door:

 • Een breder palet aan waardevolle topsportprestaties mogelijk te maken.
  Naast Olympische en Paralympische successen en WK-titels zijn ook andere topsportprestaties van waarde voor de maatschappij. Team- of club-prestaties, persoonlijke topsportprestaties en de weg naar de top zijn ook prestaties. Deze aspecten en momenten maken dat we als samenleving topsport waarderen. Daar willen de partners meer aandacht voor vragen.
 • Topsport op een maatschappelijk verantwoorde manier te organiseren.
  In de topsport is er continu druk om te presteren, worden grenzen verlegd en ontbreken vaak duidelijke normenkaders. Daardoor is topsport vatbaar voor integriteitsproblemen zoals doping, matchfixing en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Maar het gaat ook over duurzaamheid, het welzijn van de topsporter en de coach, en het algemene werkklimaat in de topsport. Om topsport op een maatschappelijk verantwoorde manier te organiseren, moeten de voorwaarden voor topsport veranderen. Integriteit moet vanaf nu meteen bij de start worden meegenomen.
 • Meer mensen te bereiken met topsport als krachtig platform voor maatschappelijke doelen of vraagstukken.
  Topsportprestaties, faciliteiten, wedstrijden en evenementen, sporters en coaches een prachtig platform zijn voor doelen die buiten de topsport liggen. Zoals tijdens de Europese Kampioenschappen Pétanque 2022 in ‘s-Hertogenbosch. Het EK werd gekoppeld aan een wijkprogramma dat jeu de boule-toernooi organiseerde om eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

In 2024 maken het ministerie van VWS, NOC*NSF en de VSG een plan met de concrete acties van alle partners.