Sport en gezondheid

Mensen die voldoende sporten en bewegen hebben minder kans op gezondheidsklachten. Daarom stimuleert de Rijksoverheid mensen om meer te sporten en bewegen.

Nationaal Programma Preventie

Het Nationaal Programma Preventie moet ervoor zorgen dat mensen gezonder gaan leven. Bijvoorbeeld door voldoende te bewegen. De sportsector kan hieraan bijdragen door een goed sportaanbod en beweegaanbod te bieden. Naast de sportsector werkt het Rijk samen met gemeenten, bedrijven, zorgpartijen en maatschappelijke organisaties. Het NPP is gestart in februari 2014.

Meer bewegen en minder zitten voor goede gezondheid

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen geeft aan hoeveel iemand moet bewegen voor een goede gezondheid. Zo gelden voor volwassenen deze richtlijnen:

  • Minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning. Bijvoorbeeld door te zwemmen, wandelen of fietsen.
  • Minimaal 2 keer per week spier- en botversterkende oefeningen doen. Ouderen zouden dit kunnen combineren met balansoefeningen.
  • Voorkom veel stilzitten.

De Gezondheidsraad heeft de nieuwe Beweegrichtlijnen 2017 in augustus 2017 gepubliceerd.

Blessures voorkomen

Hoe veiliger mensen sporten, hoe kleiner de kans op sportblessures. Dit vermindert medische kosten. En sporters melden zich dan minder vaak ziek. Daarom stimuleert de Rijksoverheid organisaties om voorlichting te geven. Bijvoorbeeld via websites als Sportzorg.nl.

Het onderzoeksinstituut ZonMw voert het programma sportblessurepreventie uit. Dit doet het instituut in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Sportgeneeskunde

Sinds 1 juli 2014 zijn sportgeneeskundigen erkend als geneeskundig specialist. Dit staat in de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Per 1 januari 2016 is de sportarts ook formeel erkend als medisch specialist.

Onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s rubbergranulaat op kunstgrasvelden

Rubbergranulaat wordt gebruikt op kunstgrasvelden om het de eigenschappen van een natuurlijk grasveld te geven. In oktober 2016 waren er vragen en twijfels over de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat. Naar aanleiding van de onrust heeft het RIVM van de minister van VWS opdracht gekregen om onderzoek te doen naar rubbergranulaat. Het onderzoeksrapport ‘Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat’ van het RIVM is op 20 oktober 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd.  

Op de website van de RIVM vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over rubbergranulaat.