Onderzoek en vernieuwing in de sport

De Rijksoverheid stimuleert onderzoek en innovatie in de sport. Zodat topsporters nog beter kunnen presteren en nog meer mensen kunnen meedoen met sport. En om kinderen voldoende en goed te leren bewegen en om sportvoorzieningen te moderniseren.

Gegevens voor sportbeleid

Om goed sportbeleid te kunnen maken, zijn feiten en cijfers (kernindicatoren) nodig. Bijvoorbeeld:

  • Hoeveel sport of beweegt de gemiddelde Nederlander per dag?
  • Hoeveel zwembaden, sporthallen en sportvelden zijn er verspreid over Nederland?
  • Op welke plaats staat Nederland in de medaillespiegel?

De Rijksoverheid stimuleert het verzamelen en delen van zulke gegevens. Dat is niet alleen belangrijk voor het de Rijksoverheid zelf. Ook gemeenten, de sportsector en andere belangstellenden kunnen hier hun voordeel mee doen. Er valt veel te leren door gegevens over de jaren heen of tussen regio’s met elkaar te vergelijken. Een uitgebreid overzicht van alle kernindicatoren sport en bewegen en daaraan verwante cijfers is te vinden op de website sportenbewegenincijfers.nl. 

Vernieuwingen in de sport

Technologische ontwikkelingen kunnen Nederlandse topsporters helpen om hun prestaties te verbeteren. Maar ze kunnen ook sporten en bewegen voor de gewone Nederlander makkelijker en plezieriger maken. Bijvoorbeeld door nieuwe materialen, speelvormen en aangepaste sportgebouwen. Of een app op een smartphone die bijhoudt hoeveel iemand per dag beweegt.

Innovators, ondernemers, gemeenten en sportorganisaties werken samen aan ideeën voor vernieuwing in de sport in het in het programma Sportinnovator. Bijvoorbeeld de verduurzaming van sportaccommodaties en een gezond binnenklimaat om in te sporten. In de periode 2019 – 2022 zullen de innovatiecentra, het bedrijfsleven en sportsector werken aan de thema’s van het Nationaal Sportakkoord. 

Onderzoek naar sport en bewegen

De Rijksoverheid stimuleert (top)sport en beweging. Er is geld beschikbaar voor kennisinstellingen die onderzoek doen naar:

  • (top)prestaties verbeteren en vernieuwingen bevorderen;
  • sportdeelname en de betekenis daarvan voor de samenleving;
  • vitaliteit en gezondheid bevorderen door sportief te bewegen.

Dit staat in de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen 2018-2021. Meer informatie over het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2018-2021 is te vinden op de website van ZonMw. In 2021 zullen wetenschappers, bedrijven, overheden en burgers samen bepalen naar welke onderwerpen onderzoek wordt gestart.

De Rijksoverheid stimuleert dat onderzoekers en innovatoren nauw samenwerken met de praktijk. De komende jaren wordt daarom geëxperimenteerd met de opzet van ‘living labs’. Dat zijn samenwerkingsverbanden waarin de sport, gemeente en onderzoekers samenwerken aan innovatieve oplossingen voor sport en maatschappij.

Kennisdelen over sport

De Rijksoverheid stimuleert organisaties om kennis te verzamelen. En om deze opgedane kennis te delen. Zo kunnen professionals die zich bezighouden met sport zich baseren op betrouwbare informatie. En op de hoogte blijven van de laatste wetenschappelijke inzichten. Alle informatie is te vinden op Allesoversport.nl.

Effecten Nationaal Sportakkoord

Het ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport wil graag weten wat de effecten zijn van het Nationaal Sportakkoord. Een aantal onderzoeksorganisaties werkt samen om de maatregelen uit het Sportakkoord volgen.  Het Mulier Instituut rapporteert jaarlijks over de stand van zaken met betrekking tot het Nationaal Sportakkoord. Het RIVM informeert continu over de voortgang van het nationaal Sportakkoord op de website sportenbewegenincijfers.nl