Onderzoek en vernieuwing in de sport

De Rijksoverheid stimuleert onderzoek en innovatie in de sport. Zodat topsporters nog beter kunnen presteren en nog meer mensen kunnen meedoen met sport. En om kinderen voldoende en goed te leren bewegen en om sportvoorzieningen te moderniseren.

Gegevens voor sportbeleid

Om goed sportbeleid te kunnen maken, zijn feiten en cijfers (kernindicatoren) nodig. Bijvoorbeeld:

  • Hoeveel sport of beweegt de gemiddelde Nederlander per dag?
  • Hoeveel zwembaden, sporthallen en sportvelden zijn er verspreid over Nederland?
  • Op welke plaats staat Nederland in de medaillespiegel?

Het Rijk stimuleert het verzamelen en delen van zulke gegevens. Dat is niet alleen belangrijk voor het Rijk. Ook gemeenten, sportsector en andere belangstellenden kunnen hier hun voordeel mee doen. Er valt veel te leren door gegevens over de jaren heen met elkaar te vergelijken. De gegevens over sport en bewegen zijn terug te vinden op de website Volksgezondheidenzorg.info.

Vernieuwingen in de sport

Technologische ontwikkelingen kunnen Nederlandse topsporters helpen om hun prestaties te verbeteren. Maar ze kunnen ook sporten en bewegen voor de gewone Nederlander makkelijker en plezieriger maken. Bijvoorbeeld door nieuwe materialen, speelvormen en aangepaste sportgebouwen. Of een app op een smartphone die bijhoudt hoeveel iemand per dag beweegt.

Onderzoekers, ondernemers en sportorganisaties werken samen aan ideeën voor vernieuwing in de sport in het in het programma Sportinnovator. Bijvoorbeeld aan aangepast materiaal voor gehandicapte sporters. In de periode 2019 – 2021 zullen de innovatiecentra, het bedrijfsleven en sportsector werken aan de thema’s van het Nationaal Sportakkoord. 

Doelen van het onderzoek naar sport

De Rijksoverheid stimuleert sportonderzoek en vernieuwing. Er is geld beschikbaar voor kennisinstellingen die onderzoek doen naar:

  • (top)prestaties verbeteren en vernieuwingen bevorderen;
  • sportdeelname en de betekenis daarvan voor de samenleving;
  • vitaliteit en gezondheid bevorderen door sportief te bewegen.

Dit staat in de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen 2018-2021. Dit het vervolg op het Onderzoeksprogramma Sport

Kennisdelen over sport

De Rijksoverheid stimuleert organisaties om kennis te verzamelen. En om deze opgedane kennis te delen. Zo kunnen professionals die zich bezighouden met sport zich baseren op betrouwbare informatie. En op de hoogte blijven van de laatste wetenschappelijke inzichten. Alle informatie is te vinden op Allesoversport.nl.

Effecten Nationaal Sportakkoord

Het ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport wil graag weten wat de effecten zijn van het Nationaal Sportakkoord. Een aantal onderzoeksorganisaties gaat samenwerken om de maatregelen uit het Sportakkoord volgen. Voorbeelden van die organisaties zijn het RIVM, het Mulier Instituut en het Centraal Bureau voor de Statistiek.