Onderzoek en vernieuwing in de sport

Sport levert een belangrijke bijdrage aan de economie. Bijvoorbeeld met (vernieuwende) sportproducten, sportevenementen en sportvoorzieningen. De Rijksoverheid stimuleert sportonderzoek en vernieuwing. Daarmee wil het Rijk topsporters beter laten presteren en sporten stimuleren. Maar ook economische winst behalen en maatschappelijke doelen, zoals een gezondere bevolking.

Sport en de Nederlandse economie

Bedrijven investeren jaarlijks miljoenen in breedtesport (amateursport) en topsport. Bijvoorbeeld als sponsor. Ook groeit de branche van sportbedrijven. Nederland kent al een aantal wereldmarktleiders in de sport, zoals sommige leveranciers in sporttoestellen, kunstgras en stadionbouw. De totale exportwaarde van de sport is zo’n 1,6 miljard.

Kansen voor bedrijven bij grote sportevenementen

(Sport)evenementen zijn voor bedrijven mooie gelegenheden om hun producten onder te aandacht van een breed publiek te brengen. Ook voor de groeiende sportindustrie biedt dit gelegenheid om Nederlandse innovaties op het terrein van kunstgrasvloeren, (stadion)architectuur, verlichting of beveiligingssystemen te presenteren. Via platforms als Holland Sports and Industry en het Topteam Sportinnovatie werken de sportwereld, het bedrijfsleven, de wetenschap en overheid samen om de buitenlandse vraag te koppelen aan het Nederlandse aanbod.

Gegevens voor sportbeleid

Om goed sportbeleid te kunnen maken, zijn feiten en cijfers (kernindicatoren) nodig. Bijvoorbeeld:

  • Hoeveel sport of beweegt de gemiddelde Nederlander per dag?
  • Hoeveel zwembaden, sporthallen en sportvelden zijn er verspreid over Nederland?
  • Op welke plaats staat Nederland in de medaillespiegel?

Het Rijk stimuleert het verzamelen en delen van zulke gegevens. Dat is niet alleen belangrijk voor het Rijk. Ook gemeenten, sportsector en andere belangstellenden kunnen hier hun voordeel mee doen. Er valt veel te leren door gegevens over de jaren heen met elkaar te vergelijken. De gegevens over sport en bewegen zijn terug te vinden op de website Volksgezondheidenzorg.info.

Vernieuwingen in de sport

Technologische ontwikkelingen kunnen Nederlandse topsporters helpen om hun prestaties te verbeteren. Maar ze kunnen ook sporten en bewegen voor de gewone Nederlander makkelijker en plezieriger maken. Bijvoorbeeld door nieuwe materialen, speelvormen en aangepaste sportgebouwen. Of een app op een smartphone die bijhoudt hoeveel iemand per dag beweegt.

Via het programma Sportinnovator werken de sport, universiteiten en bedrijfsleven samen aan vernieuwing.

Sportonderzoek

De Rijksoverheid stimuleert sportonderzoek en vernieuwing. Het Rijk richt zich onder andere op:

  • (top)prestaties verbeteren en vernieuwingen bevorderen;
  • sportdeelname en de betekenis daarvan voor de samenleving;
  • vitaliteit en gezondheid bevorderen door sportief te bewegen.

Dit staat in het Onderzoeksprogramma Sport. Alle partners van het programma staan op de website Onderzoeksprogramma Sport.

Kennisdelen over sport

De Rijksoverheid stimuleert organisaties om kennis te verzamelen. En om deze opgedane kennis te delen. Zo kunnen professionals die zich bezighouden met sport zich baseren op betrouwbare informatie. En op de hoogte blijven van de laatste wetenschappelijke inzichten. Alle informatie is te vinden op Allesoversport.nl.