Moderne sportvoorzieningen

In Nederland zijn veel verouderde sportvoorzieningen. De Rijksoverheid wil deze sportlocaties moderner en energiezuiniger maken. Bijvoorbeeld sporthallen en clubhuizen. En stadsparken en trapveldjes.  

Duurzame en toegankelijke sportvoorzieningen

De Rijksoverheid investeert in het moderniseren van sportvoorzieningen. Bijvoorbeeld sportvelden, sporthallen, zwembaden, tennisbanen en clubhuizen. De overheid wil dat alle sportlocaties  goed aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. En dat ze lang mee kunnen gaan. Er is subsidie voor sportverenigingen die locaties willen moderniseren. En subsidie voor gemeenten die sportlocaties willen moderniseren.

  • Verduurzamen van sportvoorzieningen
    Veel sportvoorzieningen hebben hoge energielasten. Sportverenigingen moeten die vooral betalen van de contributie van de sporters. Het kabinet wil dat de sport financieel toegankelijk blijft voor iedereen. Gemeenten en sportclubs moeten daarom onderzoeken of ze hun locaties energiezuiniger kunnen maken. Dat is goed voor de portemonnee van de sporter en voor het klimaat. Gemeenten en sportbonden organiseren hierover  lokale informatiebijeenkomsten.

  • Openstellen van sportlocaties
    De sportbonden en gemeenten gaan samen met sportclubs kijken welke voorzieningen ook door anderen gebruikt kunnen worden. En welke aanpassingen zij daarvoor moeten doen. Veel sporthallen en andere sportlocaties zijn een groot gedeelte van de tijd leeg. In die tijd kunnen ook andere organisaties deze locaties gebruiken. Denk aan de buitenschoolse opvang in een clubhuis of activiteiten voor ouderen in de sporthal. Ook worden de gebouwen dan toegankelijk voor mensen met een beperking, zodat iedereen in Nederland kan sporten.

  • Bewegen in de buitenlucht
    De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van mogelijkheden om buiten te bewegen. Bijvoorbeeld op fiets- en wandelpaden of speel- en sportveldjes. Ook moeten gemeenten zorgen dat ze toegankelijk en veilig zijn. Want als mensen buiten kunnen sporten en bewegen, gaan ze dat sneller doen. De Rijksoverheid ondersteunt gemeenten door goede voorbeelden te verzamelen en te verspreiden.