TK Bijlage besluit op bezwaar 7 april 2021 voor publicatie

 Afschrift van de beslissing van minister Grapperhaus op het bezwaar van de Telegraaf naar aanleiding van het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over  correspondentie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) over de antiracismedemonstratie op de Dam op 1 juni 2020.