Afschrift Brief uitkomsten orienterend onderzoek naar handelen politie inzake telefoon Donny M

Afschrift van de bief van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming. De brief gaat over de uitkomsten van het oriënterend onderzoek naar het handelen van de politie in de zaak Donny M. Het gaat hierbij om de dader van de vermissing en het latere overlijden van Gino in 2022.

Afschrift Brief uitkomsten orienterend onderzoek naar handelen politie inzake telefoon Donny M