Beleidsprioriteiten BOD-en 2024 - 2027

Bijlage bij de 'Beleidsbrief BODen 2024 tot 2027' van 1 maart 2024. De brief gaat over de beleidsprioriteiten voor de bijzondere opsporingsdiensten (BOD) tot en met 2027.

Beleidsprioriteiten BOD-en 2024 - 2027