Bijlage Stand van zaken acties online aangejaagde openbare ordeverstoringen

Bijlage bij de 'Kamerbrief met beleidsreactie op analyse over wettelijke bevoegdheden bij online aangejaagde openbare ordeverstoringen'. De bijlage gaat in op de belangrijkste conclusis uit de analyse van de Landsadvocaat van de bestaande wettelijke bevoegdheden om online aangejaagde openbare-ordeverstoringen tegen te gaan.

Bijlage Stand van zaken acties online aangejaagde openbare ordeverstoringen