Organisatie politie

De politie bestaat uit 10 regionale eenheden, een Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum. De korpsleiding wordt ondersteund door een eigen staf (Staf Korpsleiding).

Landelijke eenheid

De Landelijke Eenheid heeft zowel zelfstandige taken als specialistische taken waarmee zij de eenheden ondersteunt. De dagelijkse leiding van deze eenheid berust bij de politiechef. Tot de taken van de Landelijke Eenheid behoren:

  • volgen, ondersteunen en coördineren van grootschalige operaties;
  • aanpak van zware, georganiseerde vormen van criminaliteit met een (inter)nationaal karakter;
  • leveren van specialistische ondersteuning bij de bestrijding van de criminaliteit;
  • inzet van bereden politie, speurhonden of forensische expertise;
  • bewaken en beveiligen van leden van het Koninklijk Huis of andere belangrijke personen;
  • uitvoeren en ondersteunen van de politietaak op snelwegen, spoor, water en in de lucht;
  • bestrijden van alle vormen van ernstig geweld of terrorisme door de Dienst Speciale Interventies.

Regionale eenheden

Het nationale politiekorps bestaat uit 10 regionale eenheden. De politiechef heeft de dagelijkse leiding van een eenheid. De eenheden zijn op dezelfde manier opgebouwd en bestaan uit districten die elk weer bestaan uit basisteams. De teams bestaan uit (hoofd)agenten, wijkagenten, rechercheurs en 1 of meerdere teamchefs. Zij zorgen met elkaar 24 uur per dag voor een veilige en leefbare wijk, stad of regio.

Politiedienstencentrum

Het Politiedienstencentrum (PDC) verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie. Zoals de financiën, ICT, communicatie en personeelszaken. Hierdoor hebben agenten binnen de regionale eenheden meer tijd voor het daadwerkelijke politiewerk. De medewerkers van het PDC werken zoveel mogelijk vanaf 3 centrale plaatsen in het land.

Toezicht nationale politie

De korpschef heeft de leiding over de nationale politie. De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de politie. De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet erop toe dat de politie haar taken goed uitvoert.