Internationale politiesamenwerking

De lidstaten van de Europese Unie (EU) werken samen als het gaat om het voorkomen en bestrijden van terrorisme. En bij de illegale handel in drugs en andere ernstige vormen van internationaal georganiseerde misdaad.

Taken Europol

Europol zorgt ervoor dat de politiediensten in de verschillende lidstaten onderling informatie uitwisselen. Europol verzamelt en analyseert criminele inlichtingen om ernstige internationaal georganiseerde misdaad te voorkomen en te bestrijden. Europol plaatst die inlichtingen in een registratiesysteem. Daarbij houdt zij zich aan strikte regels voor de bescherming van mensenrechten. Europol heeft geen operationele bevoegdheden en opsporingsbevoegdheden en voert geen zelfstandige onderzoeken uit. Zij maakt vooral het internationaal delen van informatie mogelijk.

Joint Investigation Team

Wil de politie onderzoek doen naar een strafbaar feit dat zich heeft afgespeeld in het buitenland? Of naar een strafbaar feit dat te maken heeft met personen die daar wonen? Dan kan de politie een Joint Investigation Team (JIT) instellen. Dit is een soort contract dat een officier van justitie ondertekent. Het contract bepaalt welke landen deelnemen aan het onderzoek. Maar ook wat het doel is en hoelang de samenwerking duurt. Omdat de wereld steeds minder grenzen kent, wordt steeds vaker een JIT ingesteld.

Rechtshulpverzoek

Komt in een rechercheonderzoek een vraag naar boven die alleen beantwoord kan worden in een ander land? Dan wordt een rechtshulpverzoek ingediend. Het kan gaan om:

  • informatie;
  • het uitvoeren van een (getuigen)verhoor;
  • het observeren van verdachten;
  • het aanhouden van verdachten.

Er zijn vastgestelde termijnen voor het afhandelen van een rechtshulpverzoek.

(Inter)nationale opsporingslijst

Verdachten die dringend gezocht worden door justitie, staan op een opsporingslijst. De Nederlandse opsporingslijst staat op de website van de politie. Interpol beheert de internationale opsporingslijst.

Achtervolging over de grens

Heel lang moest de politie bij de grens met een buurland een achtervolging afbreken. Dat hoeft nu niet meer. Wel moet de politie het buurland inseinen. Het is verplicht te melden dat zij op hun grond met een achtervolging bezig zijn. Dat gaat via de meldkamer van de politie. Agenten uit dat land leveren dan ondersteuning.

In alle gevallen van grensoverschrijdend politieoptreden gelden het recht en de wettelijke regels van het gastland. Dat betekent dus dat Nederlandse agenten moeten weten wat zij wel en wat zij niet mogen doen. Hiervoor is aandacht tijdens de opleiding en in de eenheid waar zij werken.