Beslisnota bij Kamerbrief over protocollen en Verdragen van de Wereldpostunie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over protocollen en Verdragen van de Wereldpostunie