Niet-zakelijke postbezorging

De overheid zorgt ervoor dat het versturen en ontvangen van post voor iedereen in Nederland toegankelijk en betaalbaar blijft. Dit heet de universele postdienst (UPD). Dit betekent bijvoorbeeld dat er voldoende postkantoren en brievenbussen moeten zijn. In Nederland verzorgt PostNL de UPD. 

Postdiensten voor iedereen

De overheid heeft PostNL aangewezen om het basispakket aan postdiensten uit te voeren. Postdiensten die vallen onder de UPD, moeten voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn. De eisen aan de gekozen postdienstverlener staan in de Postwet 2009.

De UPD garandeert dat:

  • er verspreid over het land openbare brievenbussen staan en postservicepunten zijn ingericht;
  • het postbedrijf de openbare brievenbussen 5 dagen per week leegt;
  • het postbedrijf 5 dagen per week post bezorgt (voor rouwpost en medische post is dat 6 dagen);
  • gemiddeld minimaal 95% van de brieven de volgende dag wordt bezorgd.

Toezicht op postbezorging

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de Postwet 2009. Dat geldt voor alle postvervoerbedrijven die actief zijn op de postmarkt. De ACM controleert bijvoorbeeld of postvervoerders het briefgeheim naleven. En of zij een klachtenregeling hebben.

UPD rendabel houden

Het kabinet wil de UPD rendabel houden. Er is de laatste jaren steeds minder post te bezorgen. Daarom is het lastiger om de continuïteit van een kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke basispostvoorziening te garanderen. Daarom zijn in 2015 een aantal maatregelen getroffen om de rendabiliteit van de UPD beter te waarborgen:

  • Het aantal postvestigingen mag worden verminderd van 2.000 naar 1.000.
  • Het aantal brievenbussen mag worden verlaagd van ongeveer 19.000 naar ongeveer 8.700. De brievenbussen komen op centralere plekken. Bijvoorbeeld bij de ingang van een woonwijk, zorginstelling of winkelcentrum.

Evaluatie UPD 2016

In 2016-2017 is de Universele postdienstverlening (UPD) geëvalueerd. Er moet worden nagedacht over de manier waarop de postmarkt in de toekomst moet worden geregeld.

Arbeidsovereenkomst voor postbezorgers minimaal 80%

Postbedrijven moeten vanaf 1 januari 2018 met minimaal 80% van hun postbezorgers een arbeidsovereenkomst hebben. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is als toezichthouder verantwoordelijk voor de naleving van deze eis.

Het Tijdelijk besluit postbezorgers uit 2011 verplichtte postbedrijven om per 30 september 2013 met 80% van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst te hebben. Door het vervallen van de uitzondering per 1 januari 2017 om per cao van deze eis af te mogen wijken moest ook het Tijdelijk besluit aangepast worden.

Veel postbedrijven zetten ook medewerkers met een arbeidsbeperking in. Het Tijdelijk besluit zal in de loop van 2018 nog worden gewijzigd. Dit om te borgen dat als deze medewerkers worden ingehuurd via een zogenoemde banenafspraak of quotumregeling zij ook mogen meetellen voor de opgelegde 80%-norm.

Zie ook