Consumentenpost

De overheid zorgt ervoor dat het versturen en ontvangen van post voor iedereen in Nederland toegankelijk en betaalbaar blijft. Dit heet de universele postdienst (UPD). Dit betekent bijvoorbeeld dat er voldoende postkantoren en brievenbussen moeten zijn. In Nederland verzorgt PostNL de UPD. 

Postdiensten voor iedereen

De overheid heeft PostNL aangewezen om het basispakket aan postdiensten uit te voeren. Postdiensten die vallen onder de UPD, moeten voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn. De eisen aan de gekozen postdienstverlener staan in de Postwet 2009.

De UPD garandeert dat:

  • er verspreid over het land openbare brievenbussen staan en postservicepunten zijn ingericht;
  • het postbedrijf de openbare brievenbussen 5 dagen per week leegt;
  • het postbedrijf 5 dagen per week post bezorgt (voor rouwpost en medische post is dat 6 dagen);
  • gemiddeld minimaal 95% van de brieven de volgende dag wordt bezorgd.

Toezicht op postbezorging

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de Postwet 2009. Dat geldt voor alle postvervoerbedrijven die actief zijn op de postmarkt. De ACM controleert bijvoorbeeld of postvervoerders het briefgeheim naleven. En of zij een klachtenregeling hebben.

UPD rendabel houden

Het kabinet wil de UPD rendabel en beschikbaar houden. Er is de laatste jaren steeds minder post te bezorgen. Daarom is het lastiger om de continuïteit van een kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke basispostvoorziening te garanderen. Daarom is er in 2017 een aantal onderzoeken uitgevoerd. Ook is er een Postdialoog geweest met overheden, bedrijven en belangengroepen over de toekomst van de postmarkt.

Het kabinet stelt nu een aantal maatregelen voor. De regelgeving wordt primair gericht op het betaalbaar en financierbaar houden van de landelijke postvoorziening en minder op het stimuleren van concurrentie. Daar hoort bij dat  postbedrijven in de toekomst meer  ruimte moeten hebben  om te gaan samenwerken. Ook moet post op de lange termijn mee kunnen met pakketten- of andere bezorgdiensten.

Lees meer over de maatregelen die de overheid voorstelt om de UPD rendabel te houden.

De Postwet moet hiervoor worden gewijzigd. In de loop van 2019 gaat er een voorstel tot wijziging naar de Tweede Kamer.

Arbeidsovereenkomst voor postbezorgers minimaal 80%

Postbedrijven moeten sinds 1 januari 2018 met minimaal 80% van hun postbezorgers een arbeidsovereenkomst hebben. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is als toezichthouder verantwoordelijk voor de naleving van deze eis.

Veel postbedrijven zetten ook medewerkers met een arbeidsbeperking in. De Postwet zal hiervoor worden gewijzigd. Dit om te borgen dat als deze medewerkers worden ingehuurd via een zogenoemde banenafspraak of quotumregeling zij ook mogen meetellen voor de opgelegde 80%-norm.