2.000 militairen aangetreden voor Prinsjesdag

Ze weten waarvoor ze het doen. En ze staan er. Langs de route, in de stoet of achter de schermen. Prinsjesdag is dan ook een van de belangrijkste ceremonies van Nederland. En met zo’n 2.000 militairen kun je iets moois neerzetten. Vandaag gebeurde dat opnieuw bij de opening van het parlementaire jaar in Den Haag.

Goed voorbereid

De orders en bevelen zijn duidelijk. Met woorden als uitstijglocatie, voertuigpakketten en csm-taak weten de militairen wat ze te doen staat. En daarbij wordt niets aan het toeval overgelaten. Iedereen weet: de koning en de samenleving verwachten veel van ons.

De militairen uit het hele land verzamelen dan ook al vroeg. Dat gebeurt voor de meesten in het voetbalstadion in Den Haag, waar ze zich kleden en eten en drinken meekrijgen.

Troonrede over Defensie

Vandaag werd ook weer de waardering uitgesproken voor het werk dat de krijgsmacht dag en nacht doet. Koning Willem-Alexander in de Troonrede:

“Vanwege het grote belang van een sterke NAVO en een sterk defensieapparaat gaat het kabinet door met de voorgenomen extra investeringen in de krijgsmacht. Onze steun en dank gaan uit naar onze militairen die wereldwijd werken aan vrede en veiligheid.”

Bijzondere aandacht ging naar de illegale aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne.

“Aan de oostgrens van Europa woedt een strijd om fundamentele democratische en rechtsstatelijke waarden. Deze strijd raakt ook onze eigen veiligheid en toekomst.”

Ceremonieel als symbool

De aanwezigheid van de krijgsmacht op Prinsjesdag staat symbool voor de bescherming die Defensie dagelijks biedt aan die vrijheid, de democratie en een sterke rechtstaat.

In en langs de route

De ere-afzetting op de route vanaf Paleis Noordeinde bestaat uit eenheden van de krijgsmacht. Onder hen ook reservisten, veteranen, vrijwilligers en een civiele vertegenwoordiging.

Naast de ere-afzetting levert Defensie een bijdrage aan de rijtoer, samen met de politie. Verder geven de zogeheten Gele Rijders bij het Malieveld minuut-schoten met hun houwitsers. Bij de deuren van het paleis en de schouwburg staan ceremoniële dubbelposten. Te paard en voor de stoet uit inspecteert de Gouverneur der Residentie de troepen voordat de koning langskomt. Militaire muziekkorpsen leveren een belangrijke bijdrage, en maken het schouwspel extra feestelijk.

Als de Koninklijke Stoet al lang en breed terug is keren ook de militairen weer terug naar hun bases en kazernes. Of zoals het in de order staat: hun vredeslocaties.