Plannen voor defensie

Voldoen aan de NAVO-norm van 2%

In 2014 hebben NAVO-landen afgesproken dat ieder land 2% van het bruto binnenlands product (bbp) uitgeeft aan defensie. En dat de landen die dit nog niet deden de jaren erop groeien naar die norm van 2%. In 2021 gaven Europese landen gemiddeld 1,68% uit aan defensie. Naar verwachting stijgt dit naar 1,94% in 2024.

In 2022 gaf Nederland 1,47% van het bbp uit aan Defensie. Door extra te investeren in het defensiebudget stijgt dit percentage de komende jaren. In 2024-2025 geeft Nederland daardoor 2,02% van het bbp uit aan Defensie. 

Investeren in operationele gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht

Het kabinet investeert de komende jaren extra in de krijgsmacht. Dit geld gaat onder meer naar materieel en voorraden. Dit moet ervoor zorgen dat eenheden sneller, vaker en langer kunnen worden ingezet. Defensie investeert ook in het personeel. Met het recente arbeidsvoorwaardenakkoord verbeteren de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel de komende tijd aanzienlijk. De krappe arbeidsmarkt blijft ook voor het ministerie van Defensie een belangrijk aandachtspunt. 

Versneld verhogen van het defensiebudget

Het kabinet heeft besloten structureel € 5 miljard extra te investeren in defensie. Bovendien wil zij dit sneller doen dan afgesproken. Bij het coalitieakkoord hoogde het kabinet de begroting van Defensie al structureel op met € 3 miljard. In reactie op de oorlog in Oekraïne voegde het kabinet daar bij de Voorjaarsbesluitvorming € 2 miljard aan toe. Defensie koopt dit jaar versneld munitie, F-35-vliegtuigen en MQ9-Reaper-toestellen aan.

Vergroot afbeelding MQ-9 Reaper
De MQ-9 Reaper, een onbemand verkenningsvliegtuig.