Plannen voor Defensie

Voldoen aan de NAVO-norm van 2%

In 2014 hebben NAVO-landen afgesproken dat ieder land 2% van het bruto binnenlands product (bbp) uitgeeft aan defensie. En dat de landen die dit nog niet deden de jaren daarna groeien naar die norm van 2%. In 2024 stijgt de begroting voor Defensie naar € 21,4 miljard. Dit is 1,95% van het bbp.

Investeren in inzetbare krijgsmacht

Het kabinet investeert de komende jaren € 21,4 miljard in de krijgsmacht. Dit geld gaat onder meer naar materieel en voorraden. Dit moet ervoor zorgen dat eenheden sneller, vaker en langer kunnen worden ingezet. De krappe arbeidsmarkt blijft ook voor het ministerie van Defensie een belangrijk aandachtspunt. Voldoende, goed personeel vinden blijft een van de grootste uitdagingen voor de komende tijd.

Ook in 2024 blijft Nederland Oekraïne steunen met materieel en trainingen.