Plannen voor Internationale betrekkingen

Ontwikkelingslanden helpen bij grote crises

De klimaatcrisis, armoede, oorlogen en illegale migratie zijn grote, complexe en wereldwijde crises. Internationale samenwerking is daarvoor onmisbaar. Daarom heeft het kabinet voor 2024 € 3,6 miljard voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking beschikbaar gesteld. Het kabinet wil zo de oorzaken van deze crises helpen aanpakken, maar ook hulp bieden als mensen in nood zijn. Bijvoorbeeld als mensen te maken krijgen met de gevolgen van een aardbeving, overstroming of geweld.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Ook wil het kabinet de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties bereiken. Nederland is een belangrijk internationaal handelsland en wil bedrijven beter helpen verdienkansen te pakken. Bedrijven kunnen daarom rekenen op economische diplomatie en de inzet van het handelsinstrumentarium.