Plannen voor internationale betrekkingen

Uitbreiding humanitaire hulp en opvang in de regio

Meer dan 300 miljoen mensen hebben op dit moment te maken met natuurrampen, epidemieën of geweld. Hulp is daarom hard nodig. Het budget voor humanitaire hulp neemt in 2023 toe met € 184 miljoen, oplopend tot een totaal van € 520 miljoen per jaar. Om de druk op de Nederlandse asielopvang niet verder te laten toenemen, komt er daarnaast € 145 miljoen extra vrij om opvang in de regio te verbeteren. 

Stimuleren combinatie buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

Het kabinet stimuleert de inzet van Nederlandse kennis en kunde in ontwikkelingslanden. Omdat dit bijdraagt aan innovatieve oplossingen die het welvaartsniveau in die landen verhogen. Tegelijkertijd versterkt dit het Nederlandse verdienvermogen. Hiervoor is € 134 miljoen extra vrijgemaakt. Waarmee het totale budget op € 518 miljoen komt. 

Goed voorbeeld in Oost-Afrika

In Oost-Afrika hebben verschillende Nederlandse en lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen samengewerkt. Zij hebben de hele keten van visvoer, kweekvis, visverwerking, visopslag en marketing verbeterd. Dit is zowel goed voor de voedselzekerheid daar, als voor de betrokken Nederlandse partijen. 

Versterken internationale veiligheid

De oorlog in Oekraïne laat zien dat veiligheid niet vanzelfsprekend is. En dat internationale gebeurtenissen directe gevolgen hebben voor de Nederlandse veiligheid en welvaart. Door de grootte en complexiteit van de wereldwijde dreiging, is internationale samenwerking onmisbaar. Bijvoorbeeld bij het tegengaan van terrorisme en cyberaanvallen. 

Uitbreiding van het postennetwerk

Een sterk netwerk van posten in de wereld is onmisbaar voor de wereldwijde belangen van Nederlandse burgers en ondernemers. Daarom gaat er in 2023 € 29 miljoen extra naar versterking van het postennetwerk. Bijvoorbeeld om extra personeel aan te nemen bij ambassades en consulaten. Dit bedrag stijgt naar € 40 miljoen in 2024 en € 52 miljoen in 2025. 

Hulp in crisistijden

Met het extra geld voor het postennetwerk komt er meer hulp voor Nederlanders en Nederlandse bedrijven in het buitenland. Vooral als er een crisis is, zoals een oorlog. Daarnaast gaat het geld naar onder meer veiligheidsmaatregelen, ICT en data-analyse.

Ontwikkelingslanden helpen met verduurzaming

Nederland helpt ontwikkelingslanden klimaatverandering tegen te gaan. Hiervoor komt in 2023 € 109 miljoen extra vrij. Mede hierdoor komt de verwachte totale publieke klimaatfinanciering voor 2023 op € 750 miljoen. Dit geld wordt onder meer gebruikt voor:

  • groene energie-investering in Afrika;
  • tegengaan van ontbossing;
  • versterken van weerbaarheid voor de meest kwetsbare mensen;
  • multilaterale klimaatfondsen.

Ook investeert het kabinet meer in voedselzekerheid en water voor mensen in ontwikkelingslanden.