Plannen voor Veiligheid

Verbeteren opvang asielzoekers

In 2024 komt er ruim € 4 miljard vrij om de asielprocedure te verbeteren. Met dit geld wil het kabinet onder andere:

 • stapsgewijs de vaste capaciteit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers  (COA) naar 41.000 opvangplekken uitbreiden;
 • gemeenten helpen om opvangplekken te realiseren;
 • terugkeer naar het land van herkomst bevorderen als iemand niet in Nederland mag blijven. Onder andere door:
  • intensieve begeleiding bij terugkeer;
  • aanscherping van de meldplicht;
  • afspraken te maken met herkomstlanden;
 • legale migratie verbeteren, bijvoorbeeld door arbeids- en kennismigratie meer te structureren. 

Oorlog in Oekraïne

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vangt Nederland grote aantallen vluchtelingen uit Oekraïne op. Het kabinet compenseert gemeenten voor onder andere hun noodopvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. In 2024 is hier € 3,2 miljard voor beschikbaar.

Oekraïne moet zich kunnen blijven verdedigen tegen Rusland. Daarom blijft Nederland economische, militaire en humanitaire steun bieden. En samen met andere Europese landen zet Nederland zich in om Rusland te vervolgen voor de agressie tegen Oekraïne. 

Miljoenen voor aanpak tegen ondermijnende criminaliteit

Er komt in 2024 € 102 miljoen extra vrij voor de versterking van het ‘stelsel bewaken en beveiligen’. En vanaf 2025 jaarlijks € 112 miljoen. De georganiseerde misdaad bedreigt met geweld en intimidatie de samenleving. Daarom zet de overheid vol in op bescherming van de democratische rechtstaat en de aanpak georganiseerde criminaliteit

Geld naar jeugdbescherming en hulp aan gezinnen

Niet ieder kind kan veilig thuis opgroeien en zich ontwikkelen. In dit soort gevallen kan een rechter ouders jeugdbescherming opleggen. Zodat het gezin hulp krijgt. In 2024 maakt het kabinet € 43 miljoen vrij voor jeugdbescherming. Dit geld gaat onder andere naar: 

 • verlaging van de werkdruk voor professionals in de jeugdbescherming;
 • meer nieuw personeel aantrekken en huidig personeel behouden.

Vanaf 2025 trekt het kabinet jaarlijks structureel € 50 miljoen uit voor de jeugdbescherming.