Beslisnota bij antwoorden Kamervragen suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 SZW

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 SZW