Kamerbrief belangrijkste budgettaire wijzigingen begroting 2024 VWS

Minister Kuipers (VWS) geeft de Tweede Kamer een overzicht van de belangrijkste budgettaire uitgaven die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 2024.

Kamerbrief belangrijkste budgettaire wijzigingen begroting 2024 VWS