Antwoorden op Kamervragen over suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 SZW

Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota). De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 SZW