Kamerbrief over uitvoering nieuw beleid op de OCW-begroting 2024

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) schrijven aan de Eerste Kamer dat zij gebruik willen maken van artikel 2.25, lid 2, van de Comptabiliteitswet 2016. Volgens dit artikel kunnen ministers nieuw beleid uitvoeren in het belang van het rijk voordat de begrotingswet in werking treedt, mits zij de Eerste en Tweede Kamer daarover hebben geïnformeerd.  Het gaat daarbij om de behandeling van 2 onderwerpen uit de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2024.


Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • continuering van het programma Schoolmaaltijden in 2024;
  • het openstellen van de subsidieregeling voor brugfunctionarissen.