Antwoorden op Kamervragen over 2e suppletoire begroting 2023 NGF

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over 2e suppletoire begroting 2023 NGF