Kamerbrief over Decemberbrief BHOS-begroting 2023

Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over kas-, ontvangsten- en verplichtingenmutaties die zich hebben voorgedaan sinds de tweede suppletoire begroting conform de rijksbegrotingsvoorschriften. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over Decemberbrief BHOS-begroting 2023