Kamerbrief over Decemberbrief Buitenlandse Zaken 2023

Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over beleidsmatige kas- en verplichtingenmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2023 van hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken). Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over Decemberbrief Buitenlandse Zaken 2023