Animatievideo over overheidsuitgaven

De regering maakt de plannen en bepaalt hoeveel geld hiervoor nodig is. Deze plannen worden op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden, waarna de Tweede Kamerleden hierover met de regering in debat gaan. Zijn zij het niet eens met de verdeling van het geld? Dan kunnen zij aanpassingen voorstellen. Dat is het proces voor overheidsfinanciën.

Transcript Overheidsuitgaven

Deze animatie legt uit hoe de overheid belastinggeld uitgeeft. Ruim de helft van de uitgaven staat vast. Voor de andere helft maakt de regering plannen, die op Prinsjesdag worden aangeboden aan de Tweede Kamer.
 
Beeldtekst:
Overheidsuitgaven
Derde dinsdag in september

Voice over:
“In Nederland betalen we allemaal belasting. De overheid geeft dit geld uit aan voorzieningen voor ons allemaal, zoals scholen, wegen en ziekenhuizen. Elke euro kun je maar één keer uitgeven. Daarom weegt de regering elk jaar goed af waaraan ze belastinggeld willen besteden. Een groot deel van de uitgaven staat vast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitgaven aan de gezondheidszorg en sociale zekerheid.”

Beeldtekst:
Ziektewet
AOW
WW
Bijstand
Wajong

Voice over:
“Hier vallen bijvoorbeeld alle uitkeringen onder. Samen is dit ruim de helft van alle jaarlijkse overheidsuitgaven. Dan blijft er nog flink wat geld over. De overheid denkt goed na over waar dat precies heengaat. Wat vindt Nederland belangrijk? Willen we bijvoorbeeld meer investeren in het onderwijs, klimaatbeleid of de cultuursector?”

Beeldtekst:
Miljoenennota
Rijksbegroting

Voice over:
“De regering maakt de plannen en bepaalt hoeveel geld hiervoor nodig is. Zo wordt het geld zorgvuldig verdeeld.”

Beeldtekst:
Derde dinsdag in september
Miljoenennota
Rijksbegroting

Voice over:
“Alle plannen worden op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden, waarna de Tweede Kamerleden hierover met de regering in debat gaan. Zijn zij het niet eens met de verdeling van het geld? Dan kunnen zij aanpassingen voorstellen. De Kamerleden doen dit namens het hele land. Zo beslissen we samen hoe we ons geld uitgeven. Financiën. Van ons allemaal, voor ons allemaal.”

Beeldtekst:
Derde dinsdag in september
Samen werken aan een financieel gezond Nederland.