Hoe wordt de Rijksbegroting vastgesteld?

De Rijksbegroting bestaat uit de begrotingsvoorstellen van alle ministeries. Elke begroting wordt als een wetsvoorstel voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. 

Traject vaststellen RijksbegrotingVan aanbieding naar goedkeuring en uitvoering

Meer informatie

Meer informatie over de Rijksbegroting vindt u op  Rijksbegroting.nl.