Stand van zaken onderzoek naar autorisatiebeheer Handelsregister

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het onderzoek naar het datalek bij de Kamer van Koophandel.

Stand van zaken onderzoek naar autorisatiebeheer Handelsregister (PDF | 3 pagina's | 155 kB)