Veilige en gezonde prostitutiebranche

De Rijksoverheid neemt maatregelen zodat prostituees hun beroep veilig en gezond kunnen uitoefenen. En om de branche nog beter te reguleren zodat misstanden zo min mogelijk voorkomen.

Slachtoffers van gedwongen prostitutie (mensenhandel)

Gedwongen prostitutie komt nog steeds voor. Soms worden vrouwen onder valse voorwendselen naar Nederland gelokt en gedwongen om als prostituee te werken. In andere gevallen weten vrouwen dat ze in de prostitutie gaan werken. Maar eenmaal in Nederland worden uitgebuit.

Ook Nederlandse vrouwen kunnen het slachtoffer worden van gedwongen prostitutie. Net als Nederlandse meisjes, die bijvoorbeeld slachtoffer van een loverboy worden.

Kabinetsplannen strengere regels seksbranche

Het kabinet wil misstanden in de seksbranche voorkomen en aanpakken. Hiervoor heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer: de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt.

De belangrijkste punten uit het gewijzigde wetsvoorstel zijn:

 • Verplichte vergunning seksbedrijven

  Seksbedrijven (zoals seksclubs, bordelen en escortbedrijven) mogen alleen actief zijn met een vergunning van de gemeente. In de vergunning staan voorwaarden over bijvoorbeeld de gezondheid en de veiligheid van prostituees. En dat een seksbedrijf een vast adres met een vast telefoonnummer moet hebben. In elke gemeente gaan in grote lijnen dezelfde voorwaarden gelden. Hierdoor worden de regels overal in Nederland even streng.
 • Screening eigenaren seksbedrijven

  Er komt een strengere screening van eigenaren van seksbedrijven. Een gemeente onderzoekt de achtergrond van de eigenaar van een seksbedrijf. Maakt een eigenaar zich schuldig aan bijvoorbeeld mensenhandel? Of zijn er aanwijzingen dat een eigenaar zich waarschijnlijk niet aan de vergunning zal houden? Dan weigert de gemeente de vergunning.
 • Minimumleeftijd prostituees omhoog

  De minimumleeftijd om te mogen werken als prostituee wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar. Klanten worden strafbaar als zij diensten afnemen van een prostituee die jonger is dan 21 jaar. En exploitanten zijn strafbaar als zij prostituees jonger dan 21 jaar laten werken. Prostituees onder de 21 jaar krijgen geen straf.

Samenwerking prostitutiebeleid

Bij de aanpak van misstanden in de prostitutiebranche werken de Rijksoverheid en gemeenten samen. Er is een landelijk programma prostitutie om de samenwerking te ondersteunen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) coördineert dit programma.

Dit programma richt zich onder andere op thema’s als:

 • verbetering van de positie van prostituees;
 • toezicht op seksbedrijven;
 • handhaving bij overtreding van de regels door seksbedrijven.