Beleid voor een veilige en gezonde seksbranche

Prostituees moeten veilig en zonder gezondheidsrisico´s kunnen werken. De Rijksoverheid wil hulp bieden aan sekswerkers die last hebben van vooroordelen bij instanties of uit de prostitutie willen. Ook heeft het kabinet plannen voor nieuwe regels voor aanpak van misstanden in de seksbranche.

Misstanden in seksbranche

Sekswerkers moeten hun beroep veilig en gezond kunnen uitvoeren. Dat kan soms niet. Dan is er bijvoorbeeld sprake van:

 • onveilige seks;
 • onhygiënische en onveilige werkomgeving;
 • gedwongen prostitutie en uitbuiting;
 • geweld;
 • vooroordelen.

Vooroordelen over sekswerkers

Sekswerkers die vrijwillig in de prostitutie werken, krijgen soms te maken met vooroordelen door instanties als overheidsdiensten, politie, banken, gemeenten of zorginstellingen. Instanties denken dan bijvoorbeeld dat een sekswerker te maken heeft met misstanden, zoals criminaliteit of geweld. Sekswerkers kunnen daardoor soms lastiger gebruik maken van diensten, zoals de opening van een zakelijke rekening.

Hulp bij indienen van klachten

Het kan lastig zijn voor sekswerkers om alle wetgeving en regels te overzien. Of om klachten in te dienen. Er komt een landelijk, digitaal klachtenportaal waar sekswerkers hulp krijgen bij klachten over instanties. Het portaal is nog in ontwikkeling en start in 2021. Sekswerkers kunnen hier terecht voor:

 • hulp en bemiddeling bij klachten over instanties;
 • informatie en advies over rechten en plichten bij klachten.

Het (klachten)portaal moet neutraal en laagdrempelig worden. Het komt er voor alle sekswerkers: het maakt niet uit of zij wel of geen vergunning hebben.

Steun voor sekswerkers die uit prostitutie willen

Sekswerkers die uit de prostitutie willen stappen, ondervinden daarbij soms problemen. Bijvoorbeeld:

 • gat in cv;
 • moeite met aanpassing ander inkomsten- en uitgavenpatroon;
 • persoonlijke problematiek, zoals verslaving of depressie;
 • moeite met wennen aan het leven buiten de prostitutie.

Voor deze sekswerkers zijn er uitstapprogramma’s. Daarbij helpt een begeleider de sekswerker om ander werk te vinden. Ook is er begeleiding bij de zoektocht naar een andere woning. Of bij het vinden van de juiste zorg. Er zijn 18 gemeentes die in hun regio een uitstapprogramma voor prostituees bieden.

De uitstapprogramma’s vallen onder de Decentralisatie Uitkering Uitstapprogramma’s Prostituees (DUUP).

Kabinetsplannen voor nieuwe regels seksbranche

Het kabinet wil dwang en uitbuiting in de seksbranche voorkomen en aanpakken. De belangrijkste punten uit het wetsvoorstel zijn:

 • Prostituees en exploitanten van seksbedrijven moeten straks een vergunning hebben.
 • Prostituees en exploitanten van seksbedrijven moeten minimaal 21 jaar zijn om een vergunning te kunnen krijgen. 
 • Prostituees die zonder vergunning werken, krijgen geen boete. 
 • Klanten van prostituees zonder vergunning zijn strafbaar. Behalve een klant die binnen 24 uur een misstand meldt. 
 • Wie prostituees zonder vergunning ondersteunt en daaraan verdient, is strafbaar.
  Bijvoorbeeld door kamers te verhuren, als bodyguard te werken of een website of advertenties te maken voor prostituees die geen vergunning hebben.