Waar kan ik hulp krijgen als ik gedwongen in de prostitutie werk?

Als slachtoffer van gedwongen prostitutie (mensenhandel) kunt u voor hulp en opvang terecht bij verschillende instanties. U kunt ook altijd voor hulp terecht bij de politie.

Instanties voor hulp en opvang bij gedwongen prostitutie

Er zijn verschillende instanties die hulp bieden aan slachtoffers van gedwongen prostitutie (mensenhandel). Er zijn organisaties voor juridische, medische en psychische hulp. En organisaties die voor opvang van slachtoffers zorgen.

Werkt u gedwongen in de prostitutie? Dan vindt u informatie over hulpverlening, medische hulp en opvang op de website van CoMensha. U kunt ook contact opnemen met CoMensha voor telefoonnummers van organisaties bij u in de buurt.

Aangifte doen van gedwongen prostitutie

Doe altijd aangifte bij de politie van gedwongen prostitutie. Dit kan ook als u hier illegaal verblijft of illegaal werkt. U kunt dan gebruik maken van de verblijfsregeling Mensenhandel.

In deze regeling staat het volgende:

  • U kunt gebruik maken van 3 maanden bedenktijd.
  • Tijdens de bedenktijd verblijft u legaal in Nederland. In deze periode kunt u tot rust komen. U kunt nadenken over medewerking aan een strafrechtelijk onderzoek naar de dader(s).
  • Als u besluit hieraan mee te werken, krijgt u een tijdelijke verblijfsvergunning (de B8.3).
  • Tijdens de bedenktijd en tijdens de looptijd van uw verblijfsvergunning heeft u recht op: opvang, een uitkering en medische hulp.
  • U mag voor de duur van uw verblijfsvergunning in Nederland werken.

Anoniem aangifte doen van mensenhandel

Anoniem aangifte doen kan alleen in uitzonderlijke, bedreigende situaties. U kunt wel anoniem een melding maken bij Meld Misdaad Anoniem (M). Meldingen van getuigen zijn belangrijk voor de aanpak van mensenhandel. M. stuurt uw melding door naar de politie. De politie kan hiermee gericht onderzoek doen. Om een dader vervolgens te kunnen veroordelen is een aangifte nodig.