Wanneer krijg ik een strafblad?

Bij een misdrijf krijgt u altijd een strafblad (als u ouder bent dan 12 jaar). Bij een overtreding hangt het af van de soort overtreding en de opgelegde straf. Als u een strafblad heeft staat u geregistreerd bij Justitie.

Verschil overtreding en misdrijf

De wet bepaalt of een strafbaar feit een misdrijf of een overtreding is.

  • Overtredingen zijn licht strafbare feiten, zoals vandalisme en openbare dronkenschap.
  • Misdrijven zijn zwaardere strafbare feiten, zoals moord, diefstal en verkrachting.

Strafblad inzien

Een strafblad heet officieel 'uittreksel justitiële documentatie'. U kunt uw strafblad inzien. Daarvoor dient u een verzoek in bij de Justitiële Informatiedienst. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Bij dit verzoek vermeldt u uw naam, adres en telefoonnummer. Ook stuurt u een kopie mee van een geldig identiteitsbewijs.

De rechtbank stuurt u dan een uitnodiging om het uittreksel in te zien. U moet hiervoor een vergoeding betalen. U kunt geen kopie krijgen van het uittreksel van een strafblad.

Bewaartermijn strafblad en overtreding

Op website van de Justitiële Informatiedienst staan de bewaartermijnen voor gegevens over misdrijven en overtredingen.