Circulaire bezoldiging cdK's en gedeputeerden 2015

Deze circulaire beschrijft de wijzigingen van de bezoldigingsbedragen per 1 januari 2015 voor commissarissen van de Koning en gedeputeerden. En de wijziging in de tegemoetkoming van de ziektekostenverzekering voor statenleden.