Provinciale Staten

Provinciale Statenleden zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten, en controleren de Gedeputeerde Staten.

Commissies Provinciale Staten

Provinciale Staten stellen commissies in met elk een eigen beleidsterrein, zoals ruimtelijke ordening en wonen.

Aantal leden Provinciale Staten

Hoe meer inwoners een provincie heeft, hoe meer Statenleden een provincie heeft. De provincie Zeeland heeft het minste aantal Statenleden (39). De provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het grootste aantal (55).

Provinciale Staten kiezen Eerste Kamerleden

Een bijzondere taak van Statenleden is dat zij de leden voor de Eerste Kamer kiezen. Dit gebeurt vlak na de verkiezing van nieuwe Statenleden. Met uw provinciale stem bepaalt u dus indirect de leden van de Eerste Kamer.

Rechten Provinciale Statenleden

Leden van Provinciale Staten hebben de volgende rechten:

  • recht op ambtelijke hulp en fractieondersteuning (hulp bij de werkzaamheden, bijvoorbeeld bij het verzamelen en verwerken van informatie);
  • recht om onderzoek te doen naar het beleid van Gedeputeerde Staten (enquêterecht);
  • recht om een voorstel in te dienen voor bijvoorbeeld een verordening of plan (recht van initiatief);
  • recht om een voorstel te wijzigen (recht van amendement);
  • recht om Gedeputeerde Staten te vragen om opheldering over het door hen gevoerde beleid (recht van interpellatie);
  • recht om schriftelijke en mondelinge vragen te stellen (vragenrecht).

Rechtspositie Statenlid

Op de website politiekeambtsdragers.nl staat informatie over de rechtspositie van Statenleden. Bijvoorbeeld over de vergoedingen en tegemoetkomingen van Statenleden.