Schriftelijk vastgelegde euthanasiewensen van wilsonbekwame patiënten

Een literatuuroverzicht van opvattingen, praktische ervaringen en knelpunten